Stele verzi 31

Până să ajungă la spital, cerurile sale îl acaparară în întregime şi, până să primească primul ajutor, devenise întru totul o fiinţă celestă în susul…

Stele verzi 32

Se trezi în chenarul diurn al următoarei prime cine, dar fără să ştie nici că aşa este, nici unde se afla. Nu recunoştea nimic din…

Umanul din zona virtualităţii

[Lucia Simona Dinescu, Corpul în imaginarul virtual, Editura Polirom, Iaşi, 2007] de Ioana Baciu E interesantă această carte datorită intenţiei autoarei recenzate de a evidenţia…

Stele verzi 33

Dă-te la o parte. El se dădu imediat la o parte fiindcă o femeie i-o ceruse. Femeia abia intrase în salon când îşi dădu seama…

Stele verzi 34

O ura cu desăvârşire. El o întrebase atât de multe lucruri despre fiinţa lui, iar ea îi spuse, dintr-o dată, că trebuie să plece să…

Stele verzi 35

Uşa salonului intră ea întâi în salon, când ea o deschise, şi abia după aceea păşi şi ea înăuntru. Nu întârziase prea mult, spera ea,…

Stele verzi 36

Chiar te-ai ţinut de cuvânt, îi spuse ea după ce îl lăsă să se aşeze în fragmentul său de bancă cu marginile încă impermeabile la…

Stele verzi 37

Odată mi-ai mulţumit că ţi-am dat posibilitatea să îţi cazi în simţuri şi pentru un timp să şi rămâi în ele, dar eu cred altceva….

Stele verzi 38

Nu avea niciun chef să o mai vadă încă o dată. Îi era şi frică de ea. Sau aşa credea. Poate nu îi era frică…

Stele verzi 39

Chiar dacă era deja în salon, ieşi din el şi intră din nou în el fiindcă dorea să accentueze ce îi era în gând să…