cărţi publicate de membrii redacţiei "EgoPHobia"

Ştefan Bolea

Ontologia negaţiei
Război civil

Claudiu Komartin

Păpuşarul şi alte insomnii
Circul domestic

Oana Cătălina Ninu

Mandala

Cosmin Perţa

Zorovavel
Santinela de lut

Petrişor Militaru

Oaspetele impar

Daniel Sur

Texte de sedus femei prea romanţioase

Mihnea Blidariu

No Future
Asfalt & Loc lipsă [CD'uri Luna Amară]

Axel H. Lenn

Lumini de-amurg/Dusk Fires
Letters from the Soul [antologie]
The Sound of Poetry [antologie CD]
Despre cele şapte minuni ale lumii antice

şi vă mai recomandăm

Gorun Manolescu (ed.)

Noema - vol. IV, no. 1, 2005
Noema - informaţii
Eseu despre sursele adevăratei cunoaşteri în logica budistă

Ştefan Bolea - Ontologia negaţiei
[Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2004]

 recenzii şi cronici
Tudor Georgescu - Ştefan Bolea - Ontologia negaţiei [EgoPHobia]
Axel Lenn - Ştefan Bolea: o privire asupra nihilismului [EgoPHobia]
Daniel Sur - Ontologia negaţiei sau cum mai e posibilă noutatea [EgoPHobia]
Petrişor Militaru - O triplă viziune asupra nihilismului [Sisif]
iQ666 - Ontologia negaţiei [dbrom]
Paul Belce - "Ontologia negaţiei" de Ştefan Bolea [EgoPHobia]
Raul Huluban - Ontologia negaţiei [EgoPHobia]

 fragmente disponibile online
Axiomatica nihilismului [EgoPHobia]
Anti-Omul şi Moartea [EgoPHobia]
Timp infernal (Rimbaud şi Anti-Raţionalul) [EgoPHobia]
Zarathustra (o investigaţie filozofică) [Sisif]

# cartea poate fi cumpărată din librării sau comandată prin e-mail la editura@casacartii.ro [14 lei]

Ştefan Bolea - Război civil
[Editura Vinea, Bucureşti, 2005]

 recenzii şi cronici
Octavian Soviany - Starea de insurgenţă [EgoPHobia]
Petrişor Militaru - Despre "anxietatea burgheză" a lui Ştefan Bolea [EgoPHobia]
iQ666 - Cele patru feţe ale monedei [EgoPHobia]
Raul Huluban - Război civil [EgoPHobia]
Silviu Gongonea - Un neoavangardist [Argos]

 fragmente disponibile online
poeme [ClubLiterar]
InsanIada [HyperLiteratura]

# cartea poate fi cumpărată de la chioşcul de lângă Muzeul Literaturii din Bucureşti sau comandată prin e-mail la edituravinea@yahoo.com

Claudiu Komartin - Păpuşarul şi alte insomnii
[Editura Vinea, Bucureşti, 2003]

 premii
Premiul naţional de poezie "Mihai Eminescu" pentru debut
Premiul pentru debut în literatură al revistei "România literară"

 recenzii şi cronici
Oana Cătălina Ninu - Câte tipuri de conştiinţă, atâta dramă [EgoPHobia]
Bogdan-Alexandru Stănescu - "Târfa" şi Păpuşarul [Ziarul de Duminică]
Alexandru Cistelecan - Parada debutanţilor [I] [Ziarul de Duminică]
Alexandru Matei - Ziua Literară vă recomandă [Ziua Literară]
Raluca Ciorchină - in/out [Marţi]
* * * - Poetul la 20 de ani [România Liberă]

 fragmente disponibile online
poeme [Marţi]


[imagine preluată de pe www.romanialibera.ro]

Claudiu Komartin - Circul domestic
[Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2005]

 recenzii şi cronici
* * * - Dosar de presă [Cartea Românească] Octavian Soviany - 2000 confirmă [ClubLiterar]
Ana-Maria Onisei - 4x4 poeţi tineri la Cartea Românească (II) [Suplimentul de cultură]
Daniel Cristea-Enache - Cartea Românească - în oglindă [România literară]
Alex. Ştefănescu - Poveşti spuse de computer [România literară]
Delia Ungureanu - Thanatofilia corporalitatii [Observator cultural]
Alexandru Matei - Unde sînt spinii lui Prîslea? [Dilema veche]
Nicoleta Cliveţ - Expresionism şi rigoare procedurală [Vatra]
Octavian Soviany - Efectul de supradoză [EgoPHobia]
Adela Greceanu - Un derbedeu sclipitor şi primejdios [EgoPHobia]
iQ666 - Cele patru feţe ale monedei [EgoPHobia]
Valeria Manta Taicutu - Claudiu Komartin: Dubla intenţie a apropierii [Agonia.ro]

 fragmente disponibile online
poeme [EgoPHobia]
Valsul porcilor [EgoPHobia]
poeme [EgoPHobia]
poeme [LiterNet]
poeme [Respiro]
poeme [Cartea Românească]

 poeme în recitarea autorului
Incizie [Cartea Românească]
Alien Boredom & Ultimul vals al porcilor [Cotidianul]
Numai în singurătate[EgoPHobia]
Irina [EgoPHobia]

# cartea poate fi cumpărată de la librării sau prin site-ul www.cartearomaneasca.ro [15.9 lei]


[imagine preluată de pe www.cartearomaneasca.ro]

Oana Cătălina Ninu - Mandala
[Editura Vinea, Bucureşti, 2005]

 premii
Premiul naţional de poezie "Mihai Eminescu" pentru debut
Premiul de debut al Colocviilor revistei "Tomis" (Constanţa)
Premiul de debut "Iustin Panta" (Sibiu)

 recenzii şi cronici
Alexandru Matei - Femeia mereu deasupra [Observator cultural]
Constantin Abăluţă - O apocalipsă a interiorului [Ziarul de duminică]
Cosmin Ciotloş - Poemeintrauterine [România Literară]
Gellu Dorian - Oana Cătălina Ninu-Mandala [Convorbiri literare]
Bogdan Alexandru Stănescu - Delicateţea interzisă: radiografie de tânără [Adevărul literar şi artistic]
Mihai Iovănel - Disectomii la purtător [Cultura]
Tudorel Urian - Apocalipsul acum [România literară]
Tudor Creţu - Estetica "femeii-foarfecă" [Orizont]
Andrei Terian - Trupul spune mai mult [Ziarul de duminică]
Octavian Soviany - Cartea supliciilor [EgoPHobia]
iQ666 - Cele patru feţe ale monedei [EgoPHobia]

 fragmente disponibile online
poeme [EgoPHobia]
poeme [EgoPHobia]
poeme [Club Literar]
poeme [Liternet]

# cartea poate fi cumpărată de la chioşcul de lângă Muzeul Literaturii din Bucureşti sau comandată prin e-mail la edituravinea@yahoo.com

Cosmin Perţa - Zorovavel
[Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2002]

 recenzii şi cronici
Emanuel Luca - Zorovavel sau poemul diapozitiv [Gazeta de Maramureş]

 fragmente disponibile online
poeme [EgoPHobia]
poeme [EgoPHobia]
poeme [Respiro]
poeme [Ziua Literară]
Urme de sânge pe nisip [Echinox]

Cosmin Perţa - Santinela de lut
[Editura Vinea, Bucureşti, 2006]

 recenzii şi cronici
Claudiu Komartin - Avanpremieră editorială: Cosmin Perţa - "Santinela de lut" [EgoPHobia]
Eugen Suman - Neo-expresionism de tip Cosmin Perţa [EgoPHobia]

 fragmente disponibile online
poeme [EgoPHobia]
poeme [EgoPHobia]
poeme [EgoPHobia]
poeme [Respiro]
The End [Tomis]

Petrişor Militaru - Oaspetele impar
[Editura Scrisul românesc, Craiova, 2005]

 premii
Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România - filiala Craiova

 recenzii şi cronici
Octavian Soviany - Un himerism a rebours [EgoPHobia]
Cosmin Perţa - Lumea lui Şar Peleorb [EgoPHobia]
iQ666 - Cele patru feţe ale monedei [EgoPHobia]
Xenia Karo - Doi în unu [Mozaicul]
Cosmin Dragoste - În contra "poeziei leneşe" [Autograf]
George Popescu - Un post-oniric de extracţie naumistă [I], [II] [Autograf]
A. G. - Bursa cărţilor [Timpul]

 fragmente disponibile online
Pereţi pentru cai verzi [EgoPHobia]
Casa cu Cerb [EgoPHobia]

# cartea poate fi comandată prin e-mail la scrisulromanesc@yahoo.com

Daniel Sur - Texte de sedus femei prea romanţioase
[Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2006]

 recenzii şi cronici
Cosmin Perţa - Poezie utilitară [EgoPHobia]

 fragmente disponibile online
Texte de sedus femei prea romanţioase (fragmente) [Sisif]
Texte de sedus femei prea romanţioase (fragmente) [Ziua literară]
Texte de sedus femei prea romanţioase (fragmente) [Respiro]
Texte de sedus femei prea romanţioase (fragmente) [tiuk!]
Texte de sedus femei prea romanţioase (fragmente) [EgoPHobia]
Texte de sedus femei prea romanţioase (fragmente) [EgoPHobia]

# cartea poate fi comandată prin intermediul site-ului editurii www.edituraeikon.netfirms.com

Mihnea Blidariu - No Future
[Biblioteca Tiuk, colectia KLU, Cluj-Napoca, 2003]

 recenzii şi cronici
Mihai Vakulovski - Poezia acută [Tiuk!]
Raluca Şerban - Golanul şi Patria [VERSUs/m]
* * * - "No Future" de la Mihnea Blindaru [Alternativ]

 fragmente disponibile online
my3 [Tiuk!]

# cartea nu se găseşte în librării şi poate fi cumpărată la concertele Luna Amară sau prin site-ul www.luna-amara.ro [12 lei]


[imagine preluată de pe www.luna-amara.ro]


# albumele Luna Amară Asfalt [Roton, 2004] & Loc lipsă [Roton, 2006] pot fi cumpărate din magazinele de muzică, la concertele Luna Amară, prin site-ul www.luna-amara.ro sau prin e-mail de la managerul trupei: richardconstantinidi@gmail.com

Axel Lenn
Lumini de-amurg/Dusk Fires
[Fundaţia "Scrisul Românesc", Craiova, 2003]
co-autor: Petre Gigea-Gorun, ediţie bilingvă română-engleză
Letters from the Soul
[An International Poetry Anthology, U.S.A., 2002]
The Sound of Poetry
[CD Anthology, U.S.A., 2002]
Despre cele şapte minuni ale lumii antice
[Editura Sitech, Craiova, 2001]
co-autor: Victor Stoicea
+ grafica & prezentarea volumului În numele iubirii de Raissa Simion [Editura Reduta, Craiova, 2002]

Noema IV, 1/2005
[Comitetul român de istoria şi filosofia ştiinţei şi tehnicii]

Continuare program şi o altă rubrică nouă (nepermanentă)

Continuăm Programul, anunţat în vol. III, nr. 1, 2004 al NOEMEI, care presupune o punere "faţă în faţă" a 'Filosofiei mentalului' cu 'Postmodernismul' şi 'Postmodernitatea', în scopul realizării - mai devreme sau mai târziu - a unei sinteze a acestor tendinţe actuale de pe plan mondial ce par divergente.

În acest sens, articolul lui Richard Amoroso (tradus, cu acceptul autorului, de Călin Hilohi, însoţit de un 'Cuvânt înainte' al Academicianului Mihai Drăgănescu) propune o nouă teorie, extrem de interesantă a existenţei "conştiinţei" la nivel ontologic.

În contrapondere, articolele semnate de Virgil Negoiţă, Gorun Manolescu, Ionuţ Isac, Gabriel Troc şi Adrian Niţă, pun în discuţie - de cele mai multe ori în mod critic - diversele aspecte ale Postmodernismului, unele dintre articolele menţionate sugerând că acesta pare a se îndepărta de realitatea epocii Postmoderne în care trăim şi în cadrul căreia problema ontologiei "conştiinţei" pere a nu mai putea fi evitată.

În fine, pe linia deschiderii de care dă dovadă NOEMA, propunem cititorilor, în cadrul rubricii 'Altă generaţie', trei articole semnate de proaspeţi absolvenţi care fac parte din auto-intitulata "Generaţie 2000" , articole care dovedesc că filosofia nu rămâne - aşa cum uneori se crede şi chiar se afirmă - doar apanajul maturităţii şi/sau al senectuţii.

Gorun Manolescu
Redactor şefCUPRINS

GORUN MANOLESCU Continuare program şi o altă rubrică nouă nepermanentă (Editorial) ...1

FILOSOFIA ŞTIINŢEI

RICHARD L. AMOROSO Conştienţa: Cosmologie fizică şi unitate elementară fundamentală ...2

C. V. NEGOIŢĂ Întoarcerea ...34

GORUN MANOLESCU Construcţie, de-construcţie, re- construcţie ...40

IONUŢ ISAC Aspecte ale dialogului transdisciplinar ...50

GABRIEL TROC Antropologia postmodernă ...58

ADRIAN NIŢĂ Consideraţii despre existenţa obiectelor Inexistente ...95

G. G. CONSTANDACHE & T. TRĂUŞAN-MATU Fundamentele filosofice şi computaţionale în analiza dialogului şi a discursului la colaborarea pe web ...102

Mihai C. TEODORESCU Psihanaliza explică necesitatea înfrânării Sexuale ...119

STELA MANOLESCU Matricea stilistică şi Spaţiul mioritic ...131

ISTORIA ŞTIINŢEI ŞI TEHNICII

ŞTEFAN NEGREA O monografie model: "Mozăceni, o veche aşezare din fosta ţară Vlaşca" de Ion Nania ...135

EUFROSINA OTLĂCAN Alexandru Fronda (1894 -1973), inginer şi profesor - un nume în ştiinţa matematică ...138

ELVIRA BOTEZ Scurt istoric al Asociaţiunii Române pentru Înaintarea şi Răspândirea Ştiinţelor ...143

MIHAI OLTEANU Oameni de ştiinţă mari personalităţi: Herman Oberth ...152

SILVIA POPA & ELENA HELEREA Artă şi tehnologii în prelucrarea metalelor preţioase la Braşov în secolele XVI - XVII ...157

ALTĂ GENERAŢIE
[articole preluate din EgoPHobia]

ŞTEFAN BOLEA Imaginea divinităţii la Blaga ...167

DANIEL SUR A treia cale ...171

LUCIAN MAREŞ Deconstructorul ...179

INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORI

TRIMITERE DE ARTICOLE ...181COLEGIUL DE REDACŢIE

Director: Acad. Mihai Drăgănescu
Redactor şef: prof. dr. Gorun Manolescu
Redactor şef adjunct: prof. dr. Nicolae Bulz

Acad. Mircea Maliţa, prof. Teodor Dima, M. C. al Academiei Române, prof. Horia Colan, M. C. al Academiei Române, prof. Gleb Drăgan, M. C. al Academiei Române, prof. dr. Angela Botez, , prof. dr. Eufrosina Otlăcan, prof. dr. Ştefan Iancu, prof. dr. Adrian Mihalache, prof. dr. Cornel Popa, prof. dr. Ştefan Trăuşan-Matu, prof. dr. Marcel Stoica, conf. dr. Laura Pană, conf. dr. Gheorghe Constandache, conf. dr. Cătălin Ioniţă, dr. Ionuţ Isac, cercetător principal I, dr. Ştefan Negrea.

Secretar de redacţie: dr. Manuel Vais, analist principal I

©2005, GORUN MANOLESCU EDITOR# se găseşte în librării fiind distribuită de Editura Rosetti şi poate fi comandată şi prin e-mail la gmanolescu@csb.ro [10 lei]

# cititorii EgoPHobia care comandă Noema prin e-mail la gmanolescu@csb.ro pot primi, la cerere, sub formă de bonus, şi câte un exemplar în format electronic

Noema

de Gorun Manolescu

Pentru a nu abandona de la început cele ce urmează vă anunţ că publicaţia se doreşte (şi a început să devină) un proiect deschis pentru publicarea, sub formă tipărită, şi a lucrărilor unor egophobici, precum şi a altora care publică on-line, pe alte site-uri.

Şi acum, câteva informaţii succinte. Publicaţia este un volum periodic, cu frecvenţă anuală (prima apariţie a fost cea din 2002), editat în limba română, de Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST) şi Grupul de Cercetări Interdisciplinare ale Academiei Române.

În general, fiecare volum conţine între 200 şi 300 de pagini.

Încă de la început s-a plecat de la premisa că orice carte, dacă nu este citită, nu există. Şi NOEMA există. Ajungând acum la a şasea apariţie. Colegiul de redacţie este alcătuit din personalităţi din mediul academic şi universitar, iar acestea au fost selectate cu grijă de iniţiatori (Acad. Mihai Drăgănescu, directorul publicaţiei şi subsemnatul, redactorul şef) astfel încât, pe lângă prestigiu şi competenţă, să posede şi ceea ce se numeşte "o minte deschisă".

De asemenea, având în vedere interesul din ce în ce mai pregnant al unor personalităţi din diasporă de a-şi menţine şi dezvolta legăturile cu mediul cultural românesc, s-a sperat (şi s-a dovedit) că ele şi-au găsit, în paginile publicaţiei, un cadru cât mai propice de manifestare.

În acelaşi timp, mizându-se pe necesitatea ca tinerii înscrişi la diverse forme de învăţământ postuniversitar (îndeosebi masterat şi doctorat), dar nu numai, să-şi găsească o oportunitate de a publica, pe "hârtie", lucrările într-un periodic de prestigiu, NOEMA a introdus o secţiune permanentă, intitulată "Altă generaţie". Şi lucrul s-a dovedit benefic. Câteva exemple: Gabriel Troc cu "Antropologia postmodernă", un preambul consistent de 38 de pagini al unei cărţi, cu acelaşi titlu, publicată ulterior la Polirom; Ştefan Bolea ("Imaginea divinităţii la Blaga"), Daniel Sur ("A treia cale"), Lucian Mareş ("Deconstructorul") - ultimii trei din redacţia Egophobiei; în fine, în acest volum, al VI-lea, Maria-Mihaela Sârbu publică lucrarea "Cultura - o problemă de matematică în termeni de adevăr, alternativă şi interpretare" - 55 de pagini, text apărut, mai întâi, pe Agonia. Toate aceste texte au fost postate, mai întâi, pe site-uri on-line. De fapt subsemnatul a remarcat pe internet lucrările şi le-a solicitat autorilor publicarea lor (revizuită) în NOEMA.

Ca "egophobic", m-am gândit că este nu numai datoria, dar şi plăcerea mea de a-i invita pe membrii interesaţi ai revistei să propună colaborări. Şi invitaţia se adresează, îndeosebi, celor cu preocupări pe domeniul epistemologiei. Nu vă faceţi probleme. Limbajul în care sunt scrise contribuţiile poate fi, chiar este de dorit (să fie) cât mai atractiv pentru a se adresa unui număr cât mai mare de cititori. Este chiar cheia succesului de care se bucură NOEMA. Cât priveşte conţinutul lucrărilor, el trece (sau nu) de filtrul riguros al recenzorilor publicaţiei.

NOEMA apare o dată pe an. Viitoarea apariţie a vol. VII, 2008 e prevăzută pentru lunile aprilie-mai 2008. Aşa că până atunci este suficient timp pentru primirea textelor propuse spre publicare. Trebuie totuşi menţionat că până la primirea recenziilor fiecărui articol în urma cărora se ia decizia publicării lui (sau nu), apare un interval cam de o lună de la data sosirii textului la redacţie.

Mai adaug:

NOEMA beneficiază de o sponsorizare generoasă. Menţionez, printre alţii: PETROM, Universitatea "Vasile Goldiş" din Arad, Computer Sharing Bucuresti, Institutul de Inteligenţă Artificială al Academiei Române cărora, pe această cale, le mulţumesc, cum am mai făcut-o şi în alte rânduri.

2.  Editura cu care lucrăm este "Cartea Universitară", care asigură condiţii grafice performante de editare, precum şi o difuzare corespunzătoare.

3.  Se fac, în prezent, diligenţe pentru înscrierea publicaţiei în CNCSIS (CONSILIUL
NAţIONAL AL CERCETăRII ŞTIINţIFICE DIN ÎNVăţăMÂNTUL SUPERIOR) pentru includerea în baza de date SIS a Institutului pentru Ştiinţa Informaţiei din Philadelphia ISI - Thomson, sau includerea în baze de date internaţionale de prestigiu care indexeaza rezumatele articolelor (INSPEC, VINITI, MEDLINE, etc.)

4.  Amănuntele tehnice privind forma de prezentare a materialelor propuse spre
publicare se pot obţine, la cerere, prin trimiterea unei solicitări la adresa  gmnoema@yahoo.com.


Vă aşteptăm,

Gorun Manolescu
redactor şef al NOEMEI

N O E M A
Trimitere de articole

NOEMA este un volum periodic editat de Comitetul Român de Istoria si Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST) şi este destinat publicarii comunicărilor susţinute în sesiuni organizate de CRIFST, de Diviziile şi Subcomitetele teritoriale CRIFST şi de Grupul de Cercetări Interdisciplinare, precum şi publicării altor articole scrise de membrii CRIFST, dar şi de alţi autori din ţară şi diasporă.
 În redactarea textelor, utilizarea termenilor tehnici este bine sa fie expusa explicit. Acolo unde detaliile tehnice nu pot fi evitate, ele vor fi redate în anexe, lasând astfel textul accesibil pentru cititorii nespecialişti în domeniul lucrarii. Este acceptata şi prezentarea unor formalizari, dar acestea vor fi redate, de regula, tot în anexe. Totuşi, în acele cazuri în care formalizarea este esenţială, ea va putea fi inclusa în text dar trebuie sa fie însoţita, pe parcursul expunerii, de interpretari şi exemple clare.
 Tematica comunicarilor şi articolelor propuse spre publicare trebuie sa fie conforme cu obiectivele stabilite de Regulamentul de organizare şi funcţionare CRIFST, dar nici alte tematici nu vor fi excluse de la publicare în măsura în care aduc contribuţii semnificative în domeniul Istoriei şi Filosofiei Ştiinţei şi Tehnicii.

Cerinţe de redactare
Lucrarile vor fi prezentate în limba româna în MSWord cel puţin versiunea '97, format standard X5 ( Paper Size - Width: 14,8 cm, Height: 21 cm; Margins - Top: 2 cm, Bottom: 2 cm, Left: 2 cm, Right: 2 cm, Gutter: 0 cm, Header: 1,27 cm, Footer: 1,27 cm), cu fontul 'Times New Roman' 11 cu diacritice care se regasesc în "Symbols" (Times Nw Roman). La început va fi inserat un rezumat în limba engleză cu fontul 'Times New Roman' 10, de cel mult 150 de cuvinte. Lucrările pot avea cel mult 16 pagini (incluzând anexele si bibliografia). În mod excepţional se admit şi lucrări mai lungi.

Fiecare articol va fi trimis în format electronic.
End-Note-le nu trebuie sa fie utilizate.
Textul
LITERELE MARI vor fi utilizate numai pentru nume proprii şi pentru substantivele care se refera la indivizi particulari.
DATELE CALENDARISTICE . Pentru date calendaristice, de exemplu, se va utiliza "14 iulie 1789". Se va scrie "Secolul XX" şi nu "Secolul douazeci".
ITALICELE. Vor fi utilizate pentru cuvinte nenaturalizate. Astfel: Weltanschauung.
Pentru acronime se omit punctele e.g. MP, USA.
NOTELE DE SUBSOL vor fi numerotate în ordine consecutiva.
REFERINţELE la cărţi sau articole vor respecta regulile domeniului lucrării şi vor fi listate la sfârşit în ordinea alfabetica a autorilor. Nu se admit referinţe bibliografice care nu sunt citate în textul lucrării.

Adresa pentru trimitere de articole: gmnoema@yahoo.com  

Sponsorizare. Relaţii cu autorii.

Sponsorizarea  asigura numai tiparirea publicaţiei. Autorii nu sunt remuneraţi. De asemenea, un autor, odata publicat, trebuie  sa accepte introducerea sa în baza de date a recenzorilor, precum şi obligaţia neremunerata  de a elabora, la cererea colegiului de redacţie, recenzii ale materialelor trimise spre publicare.

Note finale

1. Raspunderea pentru prezentarea articolelor în forma finală tiparibila, apartine exclusiv autorilor şi este angajată prin menţiunea "bun de tipar" transmisă prin poşta electronică la  adresa menţionată la un punct anterior.
2. Lucrarile care nu respecta instructiunile pentru autori sau care conţin greşeli gramaticale multiple nu vor fi admise spre publicare.
3. Obligatoriu, autorii trebuie sa indice o adesa de e-mail pentru purtarea corespondenţei cu colegiul de redacţie.  

P.S.

Din Cuprinsul NOEMEI, vol. VI, 2007

G. G. CONSTANDACHE - Preistoria sufletului la C. Bălăceanu-Stolnici......181
IONUţ ISAC - Etica cercetării şi aspiraţia ştiinţei spre completitudine......191
GORUN MANOLESCU - Empirismul pozitivist, astrofizica şi logica intuiţionistă.....204
NICOLAIE BULZ - Interfaţa om-maşină şi gândirea sistemică (II)........215
ANA BAZAC - IT şi ştiinţa veselă......238
GEO SăVULESCU - Realitate şi imaginaţie.....251
MARIA-MIHAELA SÎRBU - Cultura - o problemă de matematică în termeni de adevăr, alternativă şi interpretare..267

sus!

Gorun Manolescu - Eseu despre sursele adevăratei cunoaşteri în logica budistă
[Editura Cartea Universitară Bucureşti, 2006]

 recenzii şi cronici
Adrian Ioniţă - La rădăcina Gorunului [EgoPHobia]

# cartea poate fi comandată de pe site-ul editurii [10 lei]

noema

~> alte recomandări