Oliviu Crâznic

Cezar Petrescu și misterul „Fantasticului interior” [III]

(Studii fantastice) de Oliviu Crâznic Am văzut, în a doua parte a acestui studiu, care sunt operele incluse de către Cz. Petrescu în structura inițială a subciclului epic Fantasticul interior. Această structură, după cum am menționat, a suferit, în timp, schimbări semnificative: Povestire de iarnă și Dezertarea lui Toader Mânzu au fost transferate, într-un mod […]

Masca lui Nietzsche: o psihanaliză a Supraomului

de Oliviu Crâznic După cum am mai menționat și cu altă ocazie, Paul Chetreanu-Don (n. 1985) este un adevărat „Homo Universalis”: (fost) jucător – campion național și selectat în mai multe rânduri în lotul național – și antrenor de baschet, organizator al unor concursuri de atelaje canine, cantautor, psihoterapeut, conferențiar, publicist, traducător și scriitor.

Cezar Petrescu și misterul „Fantasticului interior” [II]

(Studii fantastice) de Oliviu Crâznic Am văzut (să recapitulăm), în prima parte a acestui studiu, că nu există identitate între termenul „fantastic” și „fantasticul interior” al lui Cz. Petrescu. Acest aspect, împreună cu opiniile neconcordante ale exegeților săi și cu nehotărârea scriitorului însuși, fac dificilă stabilirea exactă a componenței subciclului epic în cauză. Am reținut, […]

Cezar Petrescu și misterul „Fantasticului interior” [I]

(Studii fantastice) de Oliviu Crâznic O scurtă prezentare a scriitorului Cezar Petrescu și a operei sale am publicat în EgoPHobia #68 – a se vedea Cezar Petrescu și motivul literar al „moartei neliniștite” –, astfel încât nu o vom relua aici; îl îndemnăm însă pe cititor să parcurgă primele patru alineate ale textului menționat, pentru a […]

Cezar Petrescu și motivul literar al „moartei neliniștite”

(Studii fantastice) de Oliviu Crâznic Cezar Petrescu (1892-1961: o viață marcată de tragedie, dar asupra căreia ne vom opri cu altă ocazie) a fost scriitor, istoric și critic literar, traducător, gazetar, fondator al unor publicații culturale, scenarist, membru titular al Academiei Române, parlamentar.

Trezire

[Ana-Maria Negrilă, Stăpânul umbrelor: Trezirea, Ed. Crux Publishing, 2020] (Studii fantastice) de Oliviu Crâznic Ana-Maria Negrilă (n. 1972) este scriitoare multiplu premiată, antologatoare, traducătoare, publicistă (a publicat critică literar-artistică, precum și articole științifice, în țară și peste hotare). Ocazional, jurizează concursuri literare, susține prelegeri universitare pe teme beletristice sau predă arta și știința scrisului în […]

Chipurile Umbrei

[de Ștefan Bolea, Jung și filosofia umbrei, Ed. Tracus Arte, 2019] (Studii fantastice) de Oliviu Crâznic Ştefan Bolea (n. 1980) este doctor în Filosofie și doctor în Literatură Comparată, membru al Uniunii Scriitorilor din România, autor (multiplu premiat), antologist ori traducător al mai multor volume din varii arii literare: poezie, proză, eseistică, critică și istorie […]

Straniul caz al Doctorului Eliade și al Domnișoarei Christina

(Studii fantastice) de Oliviu Crâznic M. Eliade (1907-1986) a fost un filozof, istoric al religiilor, mistic (întreaga viață și operă îi sunt profund marcate nu doar de teoriile, ci și de practicile spiritualității orientale) și prolific scriitor român, recunoscut și apreciat pe plan internațional („doctor honoris causa” al universităților, repectiv membru ori membru-corespondent al academiilor […]

Fantasticul delimitat (3): Fantasticul feeric

(Studii fantastice) de Oliviu Crâznic Defineam, cu alt prilej [NOTE, 1], fantasticul artistic drept „crearea deliberată a unei realități artistice, structural și semnificativ diferite de realitatea obiectivă, opera rezultată în urma procesului de creație nemaicorespunzând, astfel, acestei din urmă realități”, precizând că termenul desemnează, în primul rând, o categorie estetică (atunci când este utilizat în […]

Scroll to top