EGO...PHOBIA
sectiuni
line
sectiuni
line
sectiuni
line
PROMO >> cărţile egofobilor

news

EgoPHobia

rozero

egophobia

editor: Sorin-Mihai Grad   |   redactor-şef: Ştefan Bolea    ||    EgoPHobia #8 | octombrie '05
e-revistă culturală fondată în iunie 2004 ..................................... apare în lunile pare din an


promo

Cărţi publicate de membrii redacţiei "EgoPHobia":

Ştefan Bolea

"Ontologia negaţiei"

Claudiu Komartin

Păpuşarul şi alte insomnii
Circul domestic

Oana Cătălina Ninu

Mandala

Cosmin Perţa

Zorovavel

Mihnea Blidariu

No Future

şi vă mai recomandăm

Gorun Manolescu (ed.)

Noema - vol. IV, no. 1, 2005


Ştefan Bolea - Ontologia negaţiei
[Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2004]

 recenzii şi cronici
Tudor Georgescu - Ştefan Bolea - Ontologia negaţiei [EgoPHobia]
Axel Lenn - Ştefan Bolea: o privire asupra nihilismului [EgoPHobia]
Daniel Sur - Ontologia negaţiei sau cum mai e posibilă noutatea [EgoPHobia]
Petrişor Militaru - O triplă viziune asupra nihilismului [Sisif]
iQ666 - Ontologia negaţiei [dbrom]
Paul Belce - "Ontologia negaţiei" de Ştefan Bolea [EgoPHobia]

 fragmente disponibile online
Axiomatica nihilismului [EgoPHobia]
Anti-Omul şi Moartea [EgoPHobia]
Timp infernal (Rimbaud şi Anti-Raţionalul) [EgoPHobia]
Zarathustra (o investigaţie filozofică) [Sisif]

# cartea poate fi cumpărată din librării sau comandată prin e-mail la editura@casacartii.ro [14 lei]

sus!


Claudiu Komartin - Păpuşarul şi alte insomnii
[Editura Vinea, Bucureşti, 2003]

 premii
Premiul naţional de poezie "Mihai Eminescu" pentru debut
Premiul pentru debut în literatură al revistei "România literară"

 recenzii şi cronici
Oana Cătălina Ninu - Câte tipuri de conştiinţă, atâta dramă [EgoPHobia]
Alexandru Matei - Ziua Literară vă recomandă [Ziua Literară]
Raluca Ciorchină - in/out [Marţi]
* * * - Poetul la 20 de ani [România Liberă]

 fragmente disponibile online
poeme [Marţi]

sus!


[imagine preluată de pe www.romanialibera.ro]


Claudiu Komartin - Circul domestic
[Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2005]

 recenzii şi cronici
* * * - Dosar de presă [Cartea Românească]

 fragmente disponibile online
poeme [EgoPHobia]
Valsul porcilor [EgoPHobia]
poeme [EgoPHobia]
poeme [LiterNet]
poeme [Respiro]
poeme [Cartea Românească]

# cartea poate fi cumpărată de la librării sau prin site-ul www.cartearomaneasca.ro [15.9 lei]

sus!


[imagine preluată de pe www.cartearomaneasca.ro]


Oana Cătălina Ninu - Mandala
[Editura Vinea, Bucureşti, 2005]

 recenzii şi cronici
Alexandru Matei - Femeia mereu deasupra [Observator cultural]
Constantin Abăluţă - O apocalipsă a interiorului [Ziarul de duminică]
Gellu Dorian - Oana Cătălina Ninu-Mandala [Convorbiri literare]
Bogdan Alexandru Stănescu - Delicateţea interzisă: radiografie de tânără [Adevărul literar şi artistic]

 fragmente disponibile online
poeme [EgoPHobia]
poeme [EgoPHobia]
poeme [Club Literar]
poeme [Liternet]

# cartea poate fi cumpărată de la chioşcul de lângă Muzeul Literaturii din Bucureşti sau comandată prin e-mail la edituravinea@yahoo.com

sus!


Cosmin Perţa - Zorovavel
[Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2002]

 recenzii şi cronici
Eugen Suman - Neo-expresionism de tip Cosmin Perţa [EgoPHobia]
Emanuel Luca - Zorovavel sau poemul diapozitiv [Gazeta de Maramureş]

 fragmente disponibile online
poeme [EgoPHobia]
poeme [EgoPHobia]
poeme [Respiro]
poeme [Ziua Literară]
Urme de sânge pe nisip [Echinox]

sus!


Mihnea Blidariu - No Future
[Biblioteca Tiuk, colectia KLU, Cluj-Napoca, 2003]

 recenzii şi cronici
Mihai Vakulovski - Poezia acută [Tiuk!]
* * * - "No Future" de la Mihnea Blindaru [Alternativ]

 fragmente disponibile online
my3 [Tiuk!]

# cartea nu se găseşte în librării şi poate fi cumpărată la concertele Luna Amară sau prin site-ul www.luna-amara.ro [12 lei]

sus!


[imagine preluată de pe www.luna-amara.ro]


Noema IV, 1/2005
[Comitetul român de istoria şi filosofia ştiinţei şi tehnicii]

Continuare program şi o altă rubrică nouă (nepermanentă)

Continuăm Programul, anunţat în vol. III, nr. 1, 2004 al NOEMEI, care presupune o punere "faţă în faţă" a 'Filosofiei mentalului' cu 'Postmodernismul' şi 'Postmodernitatea', în scopul realizării - mai devreme sau mai târziu - a unei sinteze a acestor tendinţe actuale de pe plan mondial ce par divergente.

În acest sens, articolul lui Richard Amoroso (tradus, cu acceptul autorului, de Călin Hilohi, însoţit de un 'Cuvânt înainte' al Academicianului Mihai Drăgănescu) propune o nouă teorie, extrem de interesantă a existenţei "conştiinţei" la nivel ontologic.

În contrapondere, articolele semnate de Virgil Negoiţă, Gorun Manolescu, Ionuţ Isac, Gabriel Troc şi Adrian Niţă, pun în discuţie - de cele mai multe ori în mod critic - diversele aspecte ale Postmodernismului, unele dintre articolele menţionate sugerând că acesta pare a se îndepărta de realitatea epocii Postmoderne în care trăim şi în cadrul căreia problema ontologiei "conştiinţei" pere a nu mai putea fi evitată.

În fine, pe linia deschiderii de care dă dovadă NOEMA, propunem cititorilor, în cadrul rubricii 'Altă generaţie', trei articole semnate de proaspeţi absolvenţi care fac parte din auto-intitulata "Generaţie 2000" , articole care dovedesc că filosofia nu rămâne - aşa cum uneori se crede şi chiar se afirmă - doar apanajul maturităţii şi/sau al senectuţii.

Gorun Manolescu
Redactor şefCUPRINS

GORUN MANOLESCU Continuare program şi o altă rubrică nouă nepermanentă (Editorial) ...1

FILOSOFIA ŞTIINŢEI

RICHARD L. AMOROSO Conştienţa: Cosmologie fizică şi unitate elementară fundamentală ...2

C. V. NEGOIŢĂ Întoarcerea ...34

GORUN MANOLESCU Construcţie, de-construcţie, re- construcţie ...40

IONUŢ ISAC Aspecte ale dialogului transdisciplinar ...50

GABRIEL TROC Antropologia postmodernă ...58

ADRIAN NIŢĂ Consideraţii despre existenţa obiectelor Inexistente ...95

G. G. CONSTANDACHE & T. TRĂUŞAN-MATU Fundamentele filosofice şi computaţionale în analiza dialogului şi a discursului la colaborarea pe web ...102

Mihai C. TEODORESCU Psihanaliza explică necesitatea înfrânării Sexuale ...119

STELA MANOLESCU Matricea stilistică şi Spaţiul mioritic ...131

ISTORIA ŞTIINŢEI ŞI TEHNICII

ŞTEFAN NEGREA O monografie model: "Mozăceni, o veche aşezare din fosta ţară Vlaşca" de Ion Nania ...135

EUFROSINA OTLĂCAN Alexandru Fronda (1894 -1973), inginer şi profesor - un nume în ştiinţa matematică ...138

ELVIRA BOTEZ Scurt istoric al Asociaţiunii Române pentru Înaintarea şi Răspândirea Ştiinţelor ...143

MIHAI OLTEANU Oameni de ştiinţă mari personalităţi: Herman Oberth ...152

SILVIA POPA & ELENA HELEREA Artă şi tehnologii în prelucrarea metalelor preţioase la Braşov în secolele XVI - XVII ...157

ALTĂ GENERAŢIE
[articole preluate din EgoPHobia]

ŞTEFAN BOLEA Imaginea divinităţii la Blaga ...167

DANIEL SUR A treia cale ...171

LUCIAN MAREŞ Deconstructorul ...179

INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORI

TRIMITERE DE ARTICOLE ...181COLEGIUL DE REDACŢIE

Director: Acad. Mihai Drăgănescu
Redactor şef: prof. dr. Gorun Manolescu
Redactor şef adjunct: prof. dr. Nicolae Bulz

Acad. Mircea Maliţa, prof. Teodor Dima, M. C. al Academiei Române, prof. Horia Colan, M. C. al Academiei Române, prof. Gleb Drăgan, M. C. al Academiei Române, prof. dr. Angela Botez, , prof. dr. Eufrosina Otlăcan, prof. dr. Ştefan Iancu, prof. dr. Adrian Mihalache, prof. dr. Cornel Popa, prof. dr. Ştefan Trăuşan-Matu, prof. dr. Marcel Stoica, conf. dr. Laura Pană, conf. dr. Gheorghe Constandache, conf. dr. Cătălin Ioniţă, dr. Ionuţ Isac, cercetător principal I, dr. Ştefan Negrea.

Secretar de redacţie: dr. Manuel Vais, analist principal I

©2005, GORUN MANOLESCU EDITOR

sus!# se găseşte în librării fiind distribuită de Editura Rosetti şi poate fi comandată şi prin e-mail la gmanolescu@csb.ro [10 lei]

# cititorii EgoPHobia care comandă Noema prin e-mail la gmanolescu@csb.ro pot primi, la cerere, sub formă de bonus, şi câte un exemplar în format electronic


Reproducerea acestor texte este permisă doar cu condiţia precizării sursei. ©2004-5 EgoPHobia @ www.egophobia.ro