prima pagina

pentru autori                                     mai 2006

forum ... blog ... redacţia ... arhiva ... contact ... pentru autori ... promo ... links
editorial ... invitat ... articole ... critică ... poezie ... proză ... filosofie ... english ... imagini ... experiment ... avanpremiere editoriale

EgoPHobia #11 >> pentru autori

ε   γ   ω   φ   ο   β  ι   αi n f o r m a ţ i i     p e n t r u     a u t o r i i     c a r e     d o r e s c     s ă     p u b l i c e     î n
E g o P H o b i a


 • e-revista EgoPHobia [εγωφοβια] publică texte originale, în special literatură şi filozofie, dar nu refuzăm nici contribuţii valoroase din alte domenii apropiate, cum ar fi cronici de film sau disc, desene, fotografii, articole de istorie sau futurologie, dar nu numai, în limbile română şi engleză
 • neavând vreun venit de pe urma revistei, nu putem plăti colaborările, deşi am dori s-o facem
 • propunerile de texte în vederea publicării se fac prin e-mail la adresele redacţiei redactia@egophobia.ro sau egophobia@gmx.net; vă rugăm să ni le trimiteţi în format .rtf cu toate diacriticele incluse sau .txt, caz în care vă sugerăm următoarele notaţii ale diacriticelor: a2(ă), a1(â), i1(î), sh(ş), tz(ţ)
 • vă rugăm să nu ne trimiteţi mai mult de cinci poezii concomitent, oricum maximum trei aparţinând aceluiaşi autor vor intra într-un număr
 • primim traduceri doar din autori contemporani care şi-au dat acordul să fie traduşi îin română
 • la celelalte categorii nu propunem nici o limită de număr sau lungime
 • textele propuse spre publicare vor fi analizate independent de trei redactori ai revistei, iar în cazul apariţiei unor divergenţe între verdictele lor în privinţa publicării textului decizia finală va aparţine editorului sau redactorului-şef
 • decizia redacţiei privind publicarea materialelor trimise va fi comunicată autorului prin e-mail în cel mai scurt timp posibil
 • eventualele greşeli de ortografie/tehnoredactare din textele aprobate spre publicare vor fi corectate în comun cu autorii
 • autorii sunt rugaţi să ataşeze şi un curriculum vitae sau măcar nişte date personale (nume [obligatoriu!], vârstă, localitate, ţară, studii, publicatii, website, ...) textelor propuse; în cazul publicării materialelor propuse autorii pot opta pentru semnarea lor cu pseudonim sau pentru publicarea unor informaţii personale alături de texte (date de contact, ...)
 • e-revista EgoPHobia [εγωφοβια] apare la fiecare două luni, fiind disponibilă doar pe site-ul www.egophobia.ro; nu există un termen limită pentru trimiterea textelor pentru numărul următor
 • cei care doresc să devină colaboratori permanenţi sau redactori sunt invitaţi să ne anunţe prin e-mail la adresele redacţiei redactia@egophobia.ro sau egophobia@gmx.net
 • între planurile redacţiei se află şi realizarea unei variante neoficiale a e-revistei EgoPHobia [εγωφοβια] într-un format digital adecvat tipăririi individuale, singura versiune oficială fiind cea disponibilă doar online pe site-ul www.egophobia.ro

@ EgoPHobia

sus!


Reproducerea textelor sau imaginilor este permisă doar cu condiţia precizării sursei. ©2004-6 EgoPHobia & autorii textelor şi imaginilor       @ www.egophobia.ro