prima pagina

promo                                     mai 2006

forum ... blog ... redacţia ... arhiva ... contact ... pentru autori ... promo ... links
editorial ... invitat ... articole ... critică ... poezie ... proză ... filosofie ... english ... imagini ... experiment ... avanpremiere editoriale

EgoPHobia #11 >> promo

cărţi publicate de membrii redacţiei "EgoPHobia"

Ştefan Bolea

Ontologia negaţiei
Război civil

Claudiu Komartin

Păpuşarul şi alte insomnii
Circul domestic

Oana Cătălina Ninu

Mandala

Cosmin Perţa

Zorovavel

Petrişor Militaru

Oaspetele impar

Mihnea Blidariu

No Future
Asfalt & Loc lipsă [CD'uri Luna Amară]

Axel H. Lenn

Lumini de-amurg/Dusk Fires [cu Petre Gigea-Gorun]
Letters from the Soul [antologie]
The Sound of Poetry [antologie CD]
Despre cele şapte minuni ale lumii antice [cu Victor Stoicea]

şi vă mai recomandăm

Gorun Manolescu (ed.)

Noema - vol. IV, no. 1, 2005


Ştefan Bolea - Ontologia negaţiei
[Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2004]

 recenzii şi cronici
Tudor Georgescu - Ştefan Bolea - Ontologia negaţiei [EgoPHobia]
Axel Lenn - Ştefan Bolea: o privire asupra nihilismului [EgoPHobia]
Daniel Sur - Ontologia negaţiei sau cum mai e posibilă noutatea [EgoPHobia]
Petrişor Militaru - O triplă viziune asupra nihilismului [Sisif]
iQ666 - Ontologia negaţiei [dbrom]
Paul Belce - "Ontologia negaţiei" de Ştefan Bolea [EgoPHobia]
Raul Huluban - Ştefan Bolea - Ontologia negaţiei [Agonia.Ro]

 fragmente disponibile online
Axiomatica nihilismului [EgoPHobia]
Anti-Omul şi Moartea [EgoPHobia]
Timp infernal (Rimbaud şi Anti-Raţionalul) [EgoPHobia]
Zarathustra (o investigaţie filozofică) [Sisif]

# cartea poate fi cumpărată din librării sau comandată prin e-mail la editura@casacartii.ro [14 lei]

sus!


Ştefan Bolea - Război civil
[Editura Vinea, Bucureşti, 2005]

 recenzii şi cronici
Octavian Soviany - Starea de insurgenţă [EgoPHobia]
Petrişor Militaru - Despre "anxietatea burgheză" a lui Ştefan Bolea [EgoPHobia]
iQ666 - Cele patru feţe ale monedei [EgoPHobia]

 fragmente disponibile online
poeme [ClubLiterar]
InsanIada [HyperLiteratura]

# cartea poate fi cumpărată de la chioşcul de lângă Muzeul Literaturii din Bucureşti sau comandată prin e-mail la edituravinea@yahoo.com

sus!


Claudiu Komartin - Păpuşarul şi alte insomnii
[Editura Vinea, Bucureşti, 2003]

 premii
Premiul naţional de poezie "Mihai Eminescu" pentru debut
Premiul pentru debut în literatură al revistei "România literară"

 recenzii şi cronici
Oana Cătălina Ninu - Câte tipuri de conştiinţă, atâta dramă [EgoPHobia]
Alexandru Matei - Ziua Literară vă recomandă [Ziua Literară]
Raluca Ciorchină - in/out [Marţi]
* * * - Poetul la 20 de ani [România Liberă]

 fragmente disponibile online
poeme [Marţi]

sus!


[imagine preluată de pe www.romanialibera.ro]


Claudiu Komartin - Circul domestic
[Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2005]

 recenzii şi cronici
* * * - Dosar de presă [Cartea Românească] Octavian Soviany - 2000 confirmă [ClubLiterar]
Ana-Maria Onisei - 4x4 poeţi tineri la Cartea Românească (II) [Suplimentul de cultură]
Daniel Cristea-Enache - Cartea Românească - în oglindă [România literară]
Alex. Ştefănescu - Poveşti spuse de computer [România literară]
Octavian Soviany - Efectul de supradoză [EgoPHobia]
Adela Greceanu - Un derbedeu sclipitor şi primejdios [EgoPHobia]
iQ666 - Cele patru feţe ale monedei [EgoPHobia]

 fragmente disponibile online
poeme [EgoPHobia]
Valsul porcilor [EgoPHobia]
poeme [EgoPHobia]
poeme [LiterNet]
poeme [Respiro]
poeme [Cartea Românească]

 poeme în recitarea autorului
Incizie [Cartea Românească]
Numai în singurătate[EgoPHobia]
Irina [EgoPHobia]

# cartea poate fi cumpărată de la librării sau prin site-ul www.cartearomaneasca.ro [15.9 lei]


[imagine preluată de pe www.cartearomaneasca.ro]

sus!


Oana Cătălina Ninu - Mandala
[Editura Vinea, Bucureşti, 2005]

 premii
Premiul naţional de poezie "Mihai Eminescu" pentru debut
Premiul de debut al Colocviilor revistei "Tomis" (Constanţa)
Premiul de debut "Iustin Panta" (Sibiu)

 recenzii şi cronici
Alexandru Matei - Femeia mereu deasupra [Observator cultural]
Constantin Abăluţă - O apocalipsă a interiorului [Ziarul de duminică]
Cosmin Ciotloş - Poemeintrauterine [România Literară]
Gellu Dorian - Oana Cătălina Ninu-Mandala [Convorbiri literare]
Bogdan Alexandru Stănescu - Delicateţea interzisă: radiografie de tânără [Adevărul literar şi artistic]
Octavian Soviany - Cartea supliciilor [EgoPHobia]
iQ666 - Cele patru feţe ale monedei [EgoPHobia]

 fragmente disponibile online
poeme [EgoPHobia]
poeme [EgoPHobia]
poeme [Club Literar]
poeme [Liternet]

# cartea poate fi cumpărată de la chioşcul de lângă Muzeul Literaturii din Bucureşti sau comandată prin e-mail la edituravinea@yahoo.com

sus!


Cosmin Perţa - Zorovavel
[Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2002]

 recenzii şi cronici
Eugen Suman - Neo-expresionism de tip Cosmin Perţa [EgoPHobia]
Emanuel Luca - Zorovavel sau poemul diapozitiv [Gazeta de Maramureş]

 fragmente disponibile online
poeme [EgoPHobia]
poeme [EgoPHobia]
poeme [Respiro]
poeme [Ziua Literară]
Urme de sânge pe nisip [Echinox]

sus!


Petrişor Militaru - Oaspetele impar
[Editura Scrisul românesc, Craiova, 2005]

 recenzii şi cronici
Octavian Soviany - Un himerism a rebours [EgoPHobia]
Cosmin Perţa - Lumea lui Şar Peleorb [EgoPHobia]
iQ666 - Cele patru feţe ale monedei [EgoPHobia]
Xenia Karo - Doi în unu [Mozaicul] http://img436.imageshack.us/img436/9215/unu5ec.jpg http://img56.imageshack.us/img56/3950/doi0ow.jpg http://img100.imageshack.us/img100/3289/trei6hr.jpg timpul martie 2006

 fragmente disponibile online
Pereţi pentru cai verzi [EgoPHobia]
Casa cu Cerb [EgoPHobia]

# cartea poate fi comandată prin e-mail la scrisulromanesc@yahoo.com

sus!


Mihnea Blidariu - No Future
[Biblioteca Tiuk, colectia KLU, Cluj-Napoca, 2003]

 recenzii şi cronici
Mihai Vakulovski - Poezia acută [Tiuk!]
Raluca Şerban - Golanul şi Patria [VERSUs/m]
* * * - "No Future" de la Mihnea Blindaru [Alternativ]

 fragmente disponibile online
my3 [Tiuk!]

# cartea nu se găseşte în librării şi poate fi cumpărată la concertele Luna Amară sau prin site-ul www.luna-amara.ro [12 lei]


[imagine preluată de pe www.luna-amara.ro]


# albumele Luna Amară Asfalt [Roton, 2004] & Loc lipsă [Roton, 2006] pot fi cumpărate din magazinele de muzică, la concertele Luna Amară, prin site-ul www.luna-amara.ro sau prin e-mail de la managerul trupei: richardconstantinidi@gmail.com

sus!


Axel Lenn
Lumini de-amurg/Dusk Fires
[Fundaţia "Scrisul Românesc", Craiova, 2003]
co-autor: Petre Gigea-Gorun, ediţie bilingvă română-engleză
Letters from the Soul
[An International Poetry Anthology, U.S.A., 2002]
The Sound of Poetry
[CD Anthology, U.S.A., 2002]
Despre cele şapte minuni ale lumii antice
[Editura Sitech, Craiova, 2001]
co-autor: Victor Stoicea
+ grafica & prezentarea volumului În numele iubirii de Raissa Simion [Editura Reduta, Craiova, 2002]

sus!


Noema IV, 1/2005
[Comitetul român de istoria şi filosofia ştiinţei şi tehnicii]

Continuare program şi o altă rubrică nouă (nepermanentă)

Continuăm Programul, anunţat în vol. III, nr. 1, 2004 al NOEMEI, care presupune o punere "faţă în faţă" a 'Filosofiei mentalului' cu 'Postmodernismul' şi 'Postmodernitatea', în scopul realizării - mai devreme sau mai târziu - a unei sinteze a acestor tendinţe actuale de pe plan mondial ce par divergente.

În acest sens, articolul lui Richard Amoroso (tradus, cu acceptul autorului, de Călin Hilohi, însoţit de un 'Cuvânt înainte' al Academicianului Mihai Drăgănescu) propune o nouă teorie, extrem de interesantă a existenţei "conştiinţei" la nivel ontologic.

În contrapondere, articolele semnate de Virgil Negoiţă, Gorun Manolescu, Ionuţ Isac, Gabriel Troc şi Adrian Niţă, pun în discuţie - de cele mai multe ori în mod critic - diversele aspecte ale Postmodernismului, unele dintre articolele menţionate sugerând că acesta pare a se îndepărta de realitatea epocii Postmoderne în care trăim şi în cadrul căreia problema ontologiei "conştiinţei" pere a nu mai putea fi evitată.

În fine, pe linia deschiderii de care dă dovadă NOEMA, propunem cititorilor, în cadrul rubricii 'Altă generaţie', trei articole semnate de proaspeţi absolvenţi care fac parte din auto-intitulata "Generaţie 2000" , articole care dovedesc că filosofia nu rămâne - aşa cum uneori se crede şi chiar se afirmă - doar apanajul maturităţii şi/sau al senectuţii.

Gorun Manolescu
Redactor şefCUPRINS

GORUN MANOLESCU Continuare program şi o altă rubrică nouă nepermanentă (Editorial) ...1

FILOSOFIA ŞTIINŢEI

RICHARD L. AMOROSO Conştienţa: Cosmologie fizică şi unitate elementară fundamentală ...2

C. V. NEGOIŢĂ Întoarcerea ...34

GORUN MANOLESCU Construcţie, de-construcţie, re- construcţie ...40

IONUŢ ISAC Aspecte ale dialogului transdisciplinar ...50

GABRIEL TROC Antropologia postmodernă ...58

ADRIAN NIŢĂ Consideraţii despre existenţa obiectelor Inexistente ...95

G. G. CONSTANDACHE & T. TRĂUŞAN-MATU Fundamentele filosofice şi computaţionale în analiza dialogului şi a discursului la colaborarea pe web ...102

Mihai C. TEODORESCU Psihanaliza explică necesitatea înfrânării Sexuale ...119

STELA MANOLESCU Matricea stilistică şi Spaţiul mioritic ...131

ISTORIA ŞTIINŢEI ŞI TEHNICII

ŞTEFAN NEGREA O monografie model: "Mozăceni, o veche aşezare din fosta ţară Vlaşca" de Ion Nania ...135

EUFROSINA OTLĂCAN Alexandru Fronda (1894 -1973), inginer şi profesor - un nume în ştiinţa matematică ...138

ELVIRA BOTEZ Scurt istoric al Asociaţiunii Române pentru Înaintarea şi Răspândirea Ştiinţelor ...143

MIHAI OLTEANU Oameni de ştiinţă mari personalităţi: Herman Oberth ...152

SILVIA POPA & ELENA HELEREA Artă şi tehnologii în prelucrarea metalelor preţioase la Braşov în secolele XVI - XVII ...157

ALTĂ GENERAŢIE
[articole preluate din EgoPHobia]

ŞTEFAN BOLEA Imaginea divinităţii la Blaga ...167

DANIEL SUR A treia cale ...171

LUCIAN MAREŞ Deconstructorul ...179

INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORI

TRIMITERE DE ARTICOLE ...181COLEGIUL DE REDACŢIE

Director: Acad. Mihai Drăgănescu
Redactor şef: prof. dr. Gorun Manolescu
Redactor şef adjunct: prof. dr. Nicolae Bulz

Acad. Mircea Maliţa, prof. Teodor Dima, M. C. al Academiei Române, prof. Horia Colan, M. C. al Academiei Române, prof. Gleb Drăgan, M. C. al Academiei Române, prof. dr. Angela Botez, , prof. dr. Eufrosina Otlăcan, prof. dr. Ştefan Iancu, prof. dr. Adrian Mihalache, prof. dr. Cornel Popa, prof. dr. Ştefan Trăuşan-Matu, prof. dr. Marcel Stoica, conf. dr. Laura Pană, conf. dr. Gheorghe Constandache, conf. dr. Cătălin Ioniţă, dr. Ionuţ Isac, cercetător principal I, dr. Ştefan Negrea.

Secretar de redacţie: dr. Manuel Vais, analist principal I

©2005, GORUN MANOLESCU EDITOR

sus!# se găseşte în librării fiind distribuită de Editura Rosetti şi poate fi comandată şi prin e-mail la gmanolescu@csb.ro [10 lei]

# cititorii EgoPHobia care comandă Noema prin e-mail la gmanolescu@csb.ro pot primi, la cerere, sub formă de bonus, şi câte un exemplar în format electronic


Reproducerea textelor sau imaginilor este permisă doar cu condiţia precizării sursei. ©2004-6 EgoPHobia & autorii textelor şi imaginilor       @ www.egophobia.ro