Texte dada

de Armand-Raoul Câmpeanu

[DADA 1] Furculiţa cu patru dimensiuni în V

Evoluţia pe aripi i-a făcut bucăţele şi i-a împărţit în patru anotimpuri, fiecare reprezentând o altă clasă socială. Patru la romani - prefix superlativ - nu e rudă cu cele patru anotimpuri şi nu acceptă: diviziunea coroanei, diviziunea moleculară, diviziunea sexelor, diviziunea părţilor, diviziunea muncii, diviziunea politico-geografică şi nici televiziunea publică. Însă el nu este acceptat de către colectivul teatral ce face colecţie de hărţi şi călătoreşte călare pe un cal cu trei picioare (patru pentru ei este un număr cu ghinion), cu întărituri pe margini.

Morala: A parcurge un text cu cravata strânsă la gât luni în şir înseamnă să faci ştiinţă exactă. Adună părţile, adună apa strânsă între maluri, detaşează văzduhul şi opreşte torentul de aplauze. Respiră!

[DADA 2] Prea mult cholesterol

Locul de prins peşte ce are forma unui arc de roată de pe bătrânul continent fermecat pe care cresc arbori tropicali ce fac ciorchini de cuie bonte, unde domnul polonez, poreclit "Zeamă de fructe", care în zilele greceşti e cuier, iar la calendele romane e călcat de tren, a auzit la idele lui Marte legenda unui vrăjitor, a devenit o atracţie turistică. Se spune că vrăjitorul, prins de un coş gol ce făcea pâinişoare împletite când cânta cântece de leagăn, se înţeapă în locul fermecat cu un cui bont căzut din arborele tropical ce a fost prins de un alt arbore tropical şi s-a uscat, şi în care acuma se prinde părul şi foile, ca într-o cursă de prins animale. Prima femeie prinsă de un cal cu sârma pentru porci stă atârnată pe-o cracă perpendiculară pe trunchi alături de primul cal prins de femeie în furca dorului.

Morala: Pescuitul este pentru persoanele frustrate sexual.

[DADA 3] Lesne de făcut în tandem. O tempora!

Tovarăşul de afaceri şi-a ieşit din mână. Sufletul lui de domn îl ţine sub cheie ca să nu se mai deplaseze pe două roţi pline de sens. El stă în balansoar şi nivelează pasajul necredincios făcut în plin centru, obişnuit cu înălţimile. Nivelul de trai al ansamblului de persoane, plin de pete produse de soare, geme de efort în plin centru. Capetele de zăvor, în carne şi oase, opace, trase la preţ, din când în când îşi înghit limba ce se aseamănă cu emblema statală, în timp ce mărşăluiesc spre întinderile nesfârşite de curieri din trecut, ce sunt prinşi de ureche în cireşi, aducând aminte de neamul romanilor.

Morala: Lupul moralist de vulpe.

[DADA 4] Verighetele pun capăt zilelor

Dibuirea unui animal vesel, de culoarea aurului, de către superiorii coloneilor pe invers, întoarce lotul atras în centru ce bea la cabană. Soarele e în prag şi vrea să ia loc la evenimentul grandios. Distinsă, cu purtări alese, gura paharului, plină de capse şi varietăţi de culori, se sprijină de centru şocată la inimă. Perele, din nou în mijlocul fiarelor ce seamănă cu o holdă, decolorate de la spălare, fluieră a foaie de tablă şi a amestec de metale, în timp ce un grup de gheboşi se îndreaptă spre carcera unde au stat evreii.

Morala: Brişcă sau orătanie.

[DADA 5] Necincinalul în treime

Brigada artistică a fost restructurată în urma vizitei de lucru a secretarului general responsabil cu propaganda din cauza importului de influenţă de sorginte capitalistă, opus doctrinei fraţilor Marx, ce şi-a făcut simţită prezenţa cu doar câteva luni înainte de încheierea celui de-al treilea cincinal, şi ce a avut ca rezultat, printre altele, determinarea părăsirii de către un artist al poporului, cândva fruntaş pe ramură de producţie, ce s-a afirmat prin desele depăşiri de plan, a paradisului socialist internaţional, preferând calea capitalistă ce duce către imperialiştii yankei, unde a primit, la sosirea post-mortem - căci suferise damnatio memoriae - medalia "Cel mai iubit dintre tovarăşii gropari ai revoluţiei" şi o funcţie în birocraţie, cu un salariu mediu, bonuri de masă şi cafea la discreţie, urmând ca după şase luni să primească şi o secretară pe măsura sarcinilor şi responsabilitaţilor ce-i revin, iar mama sa a devenit membră în "Clubul mamelor de renume mondial", însă nimic nu poate rivaliza cu calitatea de membru în "Clubul Sfinţilor" pe care o deţine tatăl său, mare erou de război, ce a stat ascuns într-un tanc, sub pământ, peste cinci ani de zile, ieşind tocmai atunci când duşmanul nu se aştepta - se făcuse pace între timp - atacând coloana oficială ce trecea pe deasupra lui, omorându-l pe marele dictator, dând astfel un suflu nou partizanilor şi luptelor de gherilă, ce au reuşit să pună apoi mâna pe putere după numai o săptămână, însă, aşa cum se întâmplă peste tot în lume, noul regim a degenerat şi totul a revenit la starea iniţială: agresori - oprimaţi, exploatatori - exploataţi, cotropitori - cotropiţi.

Morala: Teleenciclopedia nu ucide.www.regnabit.ro
revistă de metafizică şi spiritualitate

~> alte recomandări