ε    γ    ω    φ    ο    β    ι    α
e-revistă culturală fondată în iunie 2004
- apare la începutul lunilor pare din an -

redactor-şef: Ştefan Bolea   
editor:   Sorin-Mihai Grade-mail: redactia@egophobia.ro

Adresele de e-mail ale membrilor redacţiei le puteţi găsi la secţiunea dedicată, iar cele ale autorilor care au dorit să le fie făcute publice sunt trecute după textele care le aparţin.

nobody in the game of football should be called a genius; a genius is somebody like Norman Einstein
[Joe Theismann (former quarterback)]

Mesajele dumneavoastră sunt aşteptate la adresele

redactia@egophobia.ro

sau

egophobia@gmx.net .


Scrisori, texte, cărţi [spre recenzare, dar nu numai], fotografii, desene, CD-uri [...] se primesc la adresa

Ştefan Bolea
Str. Aurel Suciu 32/99
400440 Cluj-Napoca
jud. Cluj [România].

Nu uitaţi să ataşaţi trimiterilor poştale şi o adresă de e-mail! Puteţi solicita confirmarea primirii scriindu-i redactorului-şef la adresa bolea@egophobia.ro


Din străinătate materiale se pot trimite şi pe adresa [din Germania a] editorului, care vă va fi comunicată la cerere. Pentru Bucureşti puteţi lua legătura cu Oana Ninulescu scriindu-i ei sau redacţiei

 


Ne puteţi scrie şi folosind formularul de mai jos. Pentru a vă putea răspunde vă rugăm să să completaţi cu atenţie câmpul destinat adresei de e-mail.


nume
e-mail
mesaj

sus!

Reproducerea acestor texte este permisă doar cu condiţia precizării sursei. © EGOPHOBIA 2005