ε    γ    ω    φ    ο    β    ι    α
e-revistă culturală fondată în iunie 2004
- apare la începutul lunilor pare din an -

redactor-şef: Ştefan Bolea   
editor:   Sorin-Mihai Gradfotografiile de mai jos ne-au fost oferite de către Bazso Diana, Alexandru Uiuiu, Zi.

fotografii ale Dianei Bazso găsiţi în acest număr şi la proză şi experiment

everything you can imagine is real
[Pablo Picasso (1881 - 1973)]Strada.ro[© Bazso Diana][© Bazso Diana][© Alexandru Uiuiu][© Alexandru Uiuiu]
sus!


Glimpse to Nowhere's Trace[© Zi.][© Zi.][© Zi.]

sus![© Zi.][© Zi.]


Reproducerea acestor texte este permisă doar cu condiţia precizării sursei. © EGOPHOBIA 2005