ε    γ    ω    φ    ο    β    ι    α
e-revistă culturală fondată în iunie 2004
- apare la începutul lunilor pare din an -

redactor-şef: Ştefan Bolea   
editor:   Sorin-Mihai Gradfotografiile de mai jos ne-au fost oferite de către Bazso Diana şi Alexandru Uiuiu

practise what you know, and it will help to make clear what now you do not know
[Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606 - 1669)]
Strada.ro

Diana Bazso


[unu]

[doi]

sus!
Alexandru Uiuiu


[trei]

[magazinul de peşte]

sus!

Reproducerea acestor texte este permisă doar cu condiţia precizării sursei. © EGOPHOBIA 2005