ε    γ    ω    φ    ο    β    ι    α
e-revistă culturală fondată în iunie 2004
- apare la începutul lunilor pare din an -

redactor-şef: Ştefan Bolea   
editor:   Sorin-Mihai GradEgoPHobia >> Ştefan Bolea, Mădălina Enache, Sorin-Mihai Grad, Carmen Lucia Hălăciugă, iQ666, Claudiu Komartin, Mareş Lucian, Petrişor Militaru, Oana Cătălina Ninu, Onu Mădălin, Livia Roşca, Alex Sigartău, Eugen Suman, Daniel Sur

if God lived on earth, people would break his windows
[Jewish Proverb]redactor-şef

Ştefan Bolea

născut: 1980
acum: Cluj-Napoca
absolvent de studii europene
student la filozofie în Cluj
@ bolea@egophobia.ro


redactor

Oana Ninulescu

născută: 1985
acum: Constanţa, Bucureşti
studentă la litere în Bucureşti
redactor la Revista de marţi
membră a cenaclului "Pătratul literar" din Constanţa
@ o_ana_cata@yahoo.com


redactor

Petrişor Militaru

născut: 1981
acum: Balş (OT)
absolvent de litere
redactor-şef la Sisif
@ petrisure@yahoo.com


redactor

Daniel Sur

născut: 1974
acum: Bucureşti
absolvent de filosofie
expert ASG
@ surdaniel@yahoo.com

editor & webmaster

Sorin-Mihai Grad

născut: 1979
acum: Chemnitz (Germania)
absolvent de matematică
doctorand în matematică în Chemnitz
@ smgq@gmx.net


redactor

Alex. Sigartău

născut: 1983
acum: Cluj Napoca, bunkerul Mărăşti
student la matematică - informatică Cluj
@ tanagrablack@yahoo.com


redactor

Eugen Suman

născut: 1983
acum: Bucureşti
student la psihologie
@ insomnimania@yahoo.com


redactor

Claudiu Komartin

născut: 1983
acum: Bucureşti
student
site: www.komartin.itsmart.ro
@ ckomartin@yahoo.com

redactor

Carmen Lucia Hălăciugă


născută: 1980
acum: Cluj-Napoca
studentă la medicină, Cluj
@ carmenluciah@yahoo.com

colaborator permanent

iQ666

acum: Transilvania
absolvent UBB Cluj
site: www.iq666.tk
colaborator la dbrom
@ iq666@dbrom.ro

web-designer

Mareş Lucian

născut: 1980
acum: Cluj-Napoca, Baia Mare
absolvent de calculatoare
@ lucian@instinctual.ro

colaborator permanent

Livia Roşca


născută: 1981
acum: Bucureşti
studentă la jurnalistică, Bucureşti
editor: revista Jurnalism şi Comunicare
@ liviarosca@itsmart.ro

redactor

Mădălina Enache


acum: Constanţa
@ mady_son@yahoo.com

colaborator

Onu Mădălin


acum: Iaşi
@ wilhem@mymail.ro

# la realizarea acestui număr au mai contribuit Bogdan Perdivară şi Andrei Doboş

sus!

Reproducerea acestor texte este permisă doar cu condiţia precizării sursei. © EGOPHOBIA 2005