ε    γ    ω    φ    ο    β    ι    α
e-revistă culturală fondată în iunie 2004
- apare la începutul lunilor pare din an -

redactor-şef: Ştefan Bolea   
editor:   Sorin-Mihai Gradsite-uri spre care vă îndrumăm, dar doar după ce aţi lecturat în totalitate numărul curent al EgoPHobia

I always like to know everything about my new friends, and nothing about my old ones
[Oscar Wilde (1854 - 1900)]Sisif dbrom Revista de Marţi Club Literar
LiterNet Lumi Virtuale Akademia NordLitera
Lolocur Tiuk! Observator cultural Cuvântul
Argos Galateea Suplimentul de Cultură TU Chemnitz
Cotidianul Ziarul clujeanului Aşii vâlceni Agonia
sus!
Reproducerea acestor texte este permisă doar cu condiţia precizării sursei. © EGOPHOBIA 2005