ε    γ    ω    φ    ο    β    ι    α
e-revistă culturală fondată în iunie 2004
- apare la începutul lunilor pare din an -

redactor-şef: Ştefan Bolea   
editor:   Sorin-Mihai Gradfotografiile de mai jos ne-au fost oferite de către Zi.

my garden is my most beautiful masterpiece
[Claude Monet (1840 - 1926)]
Zi.: Glimpse to Nowhere's Trace


[crow in the black]

[drop]

[two sins]

[watertrees]

[wolf in silk]

sus!

Reproducerea acestor texte este permisă doar cu condiţia precizării sursei. © EGOPHOBIA 2005