Alexandra Medaru – “Demoni și demiurgi”

[Ed. Eikon, 2017]

(Studii fantastice)

de Oliviu Crâznic

 

Alexandra Medaru (n. 1988) s-a remarcat inițial prin activitatea publicistică de natură critică, publicând pe cibersitul personal (taramuridenicaieri.ro) unele articole care au stârnit agitație prin atingerea unor subiecte sensibile (EG Epigonii criticii, Epigonii literaturii fantastice) și dezvoltând în revista electronică culturală EgoPHobia o apreciată rubrică (Arena culturală – cartea & filmul) dedicată istoriei și criticii de artă.

A publicat, de asemenea, poezie și proză scurtă în varii reviste culturale, a fost premiată la un concurs de dramaturgie, a fost invitata specială a unor lansări de carte desfășurate în cadrul Târgului Internațional „Gaudeamus – Carte de învățătură” și, de curând, este și editor, selectând și pregătind proză scurtă pentru publicare în aceeași EgoPHobia.

Demoni și demiurgi (Ed. Eikon, 2017) constituie debutul editorial al scriitoarei, fiind un volum de poezie care beneficiază de o prefață (Hades și Elysium) semnată de către cunoscutul Ștefan Bolea, dublu doctor în Filosofie și Litere (el însuși poet, consacrat și multipremiat, tradus în engleză, franceză, germană şi portugheză).

Structural, volumul este împărțit în șase părți (dominate de tema condiției artistului și de aceea a iubirii), succesiunea acestora sugerând ciclul cosmic al existenței umane: Conversații cu diavolul, Creație, Viață, Dragoste, Moarte, Conversații cu Dumnezeu.

Din punct de vedere al teoriei literare, Demoni și demiurgi se încadrează, considerăm noi, în curentul expresionist – o reflexie poetică a picturilor lui E. Munch (Țipătul, Fecioara, Dragoste și durere), totodată continuare (târzie) a liricii filosofice a lui L. Blaga.

„Extaticul”, „cosmicul” și „absolutul” („Sufletele vor dănțui sus/Printre stele ce luminează întunericul. Vom fi minuni mai minunate/[…] Vom fi note-n simfonii galactice/Și ne vom preschimba în pulbere eternă”), „originarul”, „miturile” și „credințele străvechi” („Sărutările tale ard luna plină/Rămase din timpuri străvechi/Când discipolii mi se închinau/Cu sânge de prunci/(…)/Că într-o zi le voi da sărutul dulce al nemuririi/(…)/Rostite de cea căreia-i spuneau zeiță”), „patologicul” și „morbidul” („Nu știau că într-o sinucidere/Nu contează metoda,/Ci durerea”), „reacțiile omenești primare” („[…] sufletul […]/Să lași pe alta să ți-l aline/Cu dezmierdări calde/Și atingeri vulgare/Ce îți fac atâta plăcere”), „sinteza” (a se vedea mai jos) ș.a.m.d. – regăsim la Alexandra Medaru, transpuse în vers liber și cu patosul caracteristic curentului, majoritatea formelor de manifestare ale expresionismului, așa cum le-au identificat O.S. Crohmălniceanu, N. Balotă ș.a.

Desigur, influența altor (numeroase) curente culturale (literare, filosofice etc.) poate fi identificată, cu ușurință, în opera tinerei autoare. Descoperim, astfel, în Demoni și demiurgi: titanism și „satanism” byronian (artistic – a nu se confunda cu satanismul „religios”!) revoltate și arogante (Creație); decadentism macabru (Crimă) și postmodernism sordid (Fuga lui Bach); existențialism explorator (Unde e Dumnezeu?) și nihilism (auto)distructiv (Demoni și demiurgi) ș.a.m.d.

Din punct de vedere editorial, tomul a fost publicat în bune condiții, pe hârtie albă de calitate superioară și având o redactare și o tehnoredactare adecvate. Totuși, coperta aleasă, fără a fi nereușită ca imagine individuală, nu reflectă, în opinia noastră, conținutul operei (pentru o ediție viitoare, am recomanda o pictură semnată de E. Munch).

În încheiere, consemnăm o nouă apariție importantă pe scena poetică românească și recomandăm versurile Alexandrei Medaru iubitorilor de poezie sentimental-rațională cu formă modernă.

*

Despre autorul rubricii:

 

OLIVIU CRÂZNIC (n. 1978; părinții: Oliviu, prof. evidențiat gr. I Limba și literatura română, distins cu diploma de onoare „Creativitate și eficiență”, și Dorothea, prof. gr. I Limba și literatura română; studii: licențiat în „Științe juridice”, specializarea „Drept”, cu lucrarea de diplomă intitulată Particularități tactice privind confruntarea dintre inculpat și persoana vătămată, susținută la disciplina „Criminalistică”, și absolvent al unui curs de formare a mediatorilor) este scriitor (prozator și poet), traducător literar, critic literar, conferențiar şi consilier juridic (membru al Ordinului Consilierilor Juridici din România și al Colegiului Consilierilor Juridici București). În 2010, a publicat romanul gotic …Şi la sfârşit a mai rămas coşmarul (Ed. Vremea). Ulterior, a publicat numeroase povestiri şi nuvelete (majoritatea se regăsesc în volumul de colecție Ceasul fantasmelor, Ed. Crux Publishing, 2015), foarte bine primite de critică şi de public, şi a câştigat numeroase premii, inclusiv un premiu acordat de Societatea Europeană de Science Fiction. A fost publicat în diverse antologii şi reviste alături de nume importante ale literaturii universale contemporane (George R.R. Martin) sau clasice (Algernon Blackwood, Arthur Conan Doyle, Robert E. Howard, Rudyard Kipling, H.P. Lovecraft, Guy de Maupassant, Saki). Apare menționat în monumentala The Encyclopedia of Science Fiction (ed. J. Clute, P. Nicholls), iar operele lui sunt tratate pe larg în diverse reviste de specialitate: în Caietele Echinox (revistă tipărită sub egida Fac. de Litere a Univ. „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; eseul semnat de drd. în filologie Şt. Bolea – Once Upon Atrocity. Gothic Music Influences in the First Romanian (Neo)gothic Novel), în revista culturală EgoPHobia (eseul Sfârșitul care începe, semnat de dr. în filologie M.A. Aldea) etc. Apare, ca personaj, în nuveleta Ispășirea, scrisă de prof. doc. C. Mitoceanu. Cronicile de carte, articolele şi studiile sale de teorie şi istorie literară sunt apreciate pe scară largă – unele dintre acestea fiind publicate şi peste graniţă, ceea ce i-a conferit statutul de membru al organizației scriitoricești și artistice „Imagicopter: The Author/Artist Cooperative” (2012-2017). A apărut, în calitate de expert în istoria vampirismului, în serialul Expedition Unknown, realizat de Travel Channel. În România, a fost invitat, în mai multe rânduri, să vorbească studenților Fac. de Limbi și Literaturi Străine a Univ. din București (prelegerea Literatura gotică și romantismul întunecat american. Sec. al XIX-lea: Hawthorne, Melville, Poe și moștenirea lor culturală) ori studenților Fac. de Limbi și Literaturi Străine a Univ. Creștine „Dimitrie Cantemir” (prelegerea Lumi ficționale în literatura modernă, în colaborare cu conf. univ. dr. Ana-Maria Negrilă), și a participat la sesiunea științifică a Academiei Române – Divizia de Logică, Metodologie și Filosofie a Științei, cu comunicarea Literatura științifico-fantastică și căutarea (modelarea?) viitorului. A participat, în calitate de moderator al serii dedicate literaturii științifico-fantastice, la cea de a VII-a ediție a „Festivalului Internațional de Literatură de la București”. A susținut prezentarea publică Fantasticul de impact: De la „Ghilgameș” la „Urzeala tronurilor” (în colaborare cu scriitoarea și critica literară Alexandra Medaru). A participat, în calitate de invitat, în repetate rânduri, la emisiuni culturale televizate sau radiodifuzate. Pagină virtuală oficială: Facebook: Oliviu Craznic (https://www.facebook.com/oliviucraznicofficialpage).

„Oliviu Crâznic chiar este un romantic, un personaj coborât efectiv din propria-i operă extraordinară și spectaculoasă, melanj de Baudelaire, Edgar Allan Poe și Walter Scott, sub ochii necruțători ai lui Bram Stoker și H.P. Lovecraft. Citiți-i romanul și povestirile și o să înțelegeți imediat la ce mă refer!” (Șt. Ghidoveanu, realizatorul emisiunii Radio România Cultural Exploratorii lumii de mâine, în Galileo Online, nov. 2012)

1 Comments

  1. Pingback: EgoPHobia #52 — sumar | www.egophobia.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.