Instinctul Rău e foarte bun!

de Miriam Gamburd
The Torah speaks în the language of man.. ( Nedarim 3a)

Instinctul rău? 

Am avut privilegiul să particip în Tel Aviv la festivitatea lansării spectaculoasei cărţi “Impulsul rău e foarte bun”. Cartea d-nei Miriam Gamburd este o îndrăzneaţă încercare de a ilustra texte şi comentarii din Talmud şi Midrash publicate (în marea majoritate) în premieră mondială.

Între coperte modeste de carton întâlnim o curajoasă polemică între artă şi interzicerea ei.
Între tradiţii seculare şi gândirea intelectuală modernă.
Însoţesc textul, copioase ochiului ilustraţii, fructul peniţei artistei care relaţionează problemele actuale şi artistice din cultura israeliană cu saga biblică, erotica şi păcatele umane, aşa cum apar pomenite în cărţile ebraice sfinte.

Miriam atacă în mod original şi îndrăzneţ subiecte considerate taboo, indiscutabile până acum, generatoare de scandal şi dezbinare.  Miriam Gamburd se plasează în prima linie a intelectualilor Israelieni: artist plastic, sculptor, publicist şi lector la academiile de artă Beit Berl şi Betzalel- Jerusalem.
 

Cartea “Instinctul Rău e Foarte Bun” (dragoste şi profan în Midrash, Talmud şi alte scrieri din patrimoniul evreiesc) a cerut peste 10 ani de muncă, cercetare şi preparare. Conţine 80 desene şi 5 eseuri despre întâmplări din Talmud şi conexiile lor erotice, uneori groteşti, suprarealiste. Grafica cărţii este originală, neconvenţională, unificând spaţiul teoretic cu cel artistic.

Desenele sunt executate în tehnici diferite, toate într-un deplin control vizual şi estetic. Cărbunele atinge texte uneori intime, sau chiar având tente pornografice, inspirate de Talmud sau Midrash,
extrapolate de artistă prin prisma culturii moderne, universale. 

În cele 5 eseuri scrise de Miriam, autoarea ne dezvăluie descoperiri majore, extrem de importante, că de pildă prezenţa îngerilor în Templu, în Kodesh haKodashim(*): “Aşa se face că în Kodesh apar două statui figurative – doi îngeri – care anihilează  interdicţia seculara de a produce şi expune chip cioplit, de a descrie fetele umane, sau a atribui îngerilor calităţi de rang superior”. Această interdicţie, ultima, este echivalentă cu stricta interdicţie de a picta chipul Domnului.

 

În Kodesh haKodashim toate interdicţiile sunt ostentativ încălcate. Inserarea sculpturii, pagană prin conţinut, în epicentrul templului ni se dezvăluie ca o nevoie mai puternică decât orice restricţie. Acest fapt ambarasează cercetătorii Talmudului care deliberat se eschivează de la tratarea subiectul. Cartea nu se ocupă de aspectele istorice ale surselor biblice ci transpune fanteziile textului în aventuri vizuale pline de dramă sau umor. Spune Miriam:

 
 “Încerc să definesc o variantă a relaţiilor dintre religia evreiască şi artă, un conflict alegoric între stăpân şi sclav. Acest dialog este condus între arta-sclavă, iudaismul-stăpân.  Iudaismul consideră sclava sa o păgână străină, neinvitată. În contrast arta înfloreşte în sânul necredincioşilor, neconformiştilor ideologiei, acolo unde ritualul devine orgie iar victimele sunt sacrificate într-un final sângeros. Iudaismul suveran, nu a primit prostituţia în sânul său. Este bine ştiut că nu din motivul depravării fiilor de acasă,  vor gusta ei până în final, din gustul interzis al păcatului. Iudaismul intuieşte acest pas şi nu pare a fi intimidat de lipsa moralei, în schimb priveşte cu suspiciune procesul prin care fosta sclavă (arta) se va elibera şi îşi va revendica dreptul şi locul între stăpâni. Ori această evoluţie este inacceptabilă iudaismului ortodox.”

 

Primim cu bucurie şi admiraţie aceasta monumentală şi controversată operă. Socotesc că nu există subiecte inabordabile, că totul este percepţie şi prelucrare de informaţie în raport cu vremurile şi biasul cultural cu care suntem hrăniţi şi educaţi. E timpul să facem un pas înainte în aprecierea scrierilor vechi care conţin nu numai înţelepciune morală sau cod de conduită, dar şi mesaje omeneşti… cum este ritul iubirii în toate formele lui.


[© Miriam Gamburd]

[© Miriam Gamburd]

[© Miriam Gamburd]

[© Miriam Gamburd]

[© Miriam Gamburd]

[© Miriam Gamburd]

[© Miriam Gamburd]

(*)Holy of Holies, interior sanctuary în the Jewish tabernacle and temple where the Ark of the Covenant was kept -Holy Place-(was entered only by the high priest once a year) 

Sponsor:  Hamidrasha – Colegiul de artă Beit Berl
Ediţie bilingvă ebraică – engleză.

Instinctul Rău e foarte bun!

One thought on “Instinctul Rău e foarte bun!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top