JKS Makokha

Marile Speranţe

 by JKS Makokha [Kenya] traducere din engleză: Iris Butnariu, masterandă MTTLC editat de Adrian Ioniţă  for the English version click here   ****** Amintiri.  Amintiri. Este ciudat cum amintirile atât vechi cât şi noi apar câteodată pe neaşteptate în mintea omului, fără invitaţie sau programare. Acum îmi amintesc cât de multă lume de acasă, credea că […]

Great Expectation

by JKS Makokha [Kenya] pentru versiunea  română click aici ****** Memories. Memories. It is uncanny sometimes how memories both stale and fresh keep popping up in one’s mind without an invitation or appointment. Now I remember how many, at home, late last year believed that something terribly great was about to happen in Kenya on New […]

Răposatul Şef C.

 de JKS MAKOKHA  (Kenya)                                                            Traducere de Mihaela Mădălina Melneciuc, masterand MTTLC for the English version, click here   Să-i spunem domnul Chibrit, sau Şeful Chibrit pentru că acesta era titlul lui oficial, sau, şi mai bine, Şeful C. Deşi au trecut unsprezece ani de când am lucrat ultima oară împreună mi-l amintesc, o da, bineînţeles că […]

The Late Chief M.

by JKS Makokha  (Kenya) pentru versiunea română click aici   edited by Robert Fenhagen Call him Mister Matchstick, or, Chief Matchstick, for that was his official title, or, better still, Chief M. Although it had been eleven years, since we last worked together, I remember him, oh, yes, I certainly do remember him. I had been […]

Scroll to top