N-am fost a lor!

de Alexandra Medaru

 

Când m-au închis în cabinetul

Rece

Murdar

Mânjit de tristețea tuturor celor ce trecuseră pe acolo

Mi-au pus pe cap tentacule metalice

Gata să-mi strângă gândurile

Ca într-o menghină

 

Voiau să spintece

Harta unei minți infirme

Pe care o numeau

Mai bolnavă ca a sataniștilor

Mai ticăloasă ca a extremiștilor

Mai defectă ca a depresivilor

Schizofrenicilor

Paranoicilor

De dincolo de ușă

Gata să mă înhațe,

Gata să mă primească

În brațele necuratului

Ce viețuia în locul

Rece

Murdar

Lipsit de Dumnezeu

 

Când am părăsit cabinetul rece

Eram mai goală

Decât mama cu prunc lepădat

Mai lipsită de viață

Decât răposatul din coșciug

Mai meschină

Decât cel mai nemernic suflet

Din acel loc abandonat

Unde viața încetase

Și o moarte mai crudă ca moartea

Sălășluia

Fără ca nimeni să o tulbure

 

Când am părăsit cabinetul rece

Erau pregătiți să mă târască

În adâncurile camerelor tenebroase

Și privind spre cer,

L-am strigat pe Cel de Sus

Deși nu mă auzise vreodată

Și am lovit

Și am luptat

Și am strivit:

N-am fost a lor!

ALEXANDRA MEDARU (n. 1988; București) este scriitoare de literatură fantastică și realistă (proză, dramă, poezie), critic literar și editor, fiind colaborator permanent al e-revistei EgoPHobia unde conduce două rubrici, Arena culturală: cartea și filmul (în calitate de critic literar) și Lecturi potrivite / recomandate de Alexandra (în calitate de editor).

A publicat un volum liric, Demoni și demiurgi (Editura EIKON, 2017), poezie în volumul Tramvaiul Poeziei (Editura Paralela 45, 2019) și proză în antologiile Eroi fără voie (Ed. Millennium Books, 2015) și Centenarium StrING (Editura Tornada, 2018).

Are apariții de poezie, proză, studii critice, editoriale în publicațiile Apostrof, EgoPHobia, Revista de suspans, Revista de povestiri, Argos, eCreator.ro, Parnas XXI, Postmodern, Puterea – Cotidian Național, Select News și pe platforma Queero. Amintim câteva lucrări semnificative: Păcatul (debut – 2013), Întâlnire cu un bărbat, un satir și un motan (2016), Gomes Leal – poet al Satanei sau al lui Hristos? (2016), A fi sau a nu fi scriitor… (2017), Ființele nopții din urmă (2017), Marea unire și cultura veșnicei influențe (2018) sau Henrik Ibsen – “Peer Gynt” (2019).

În 2014 i s-a acordat Premiul al II-lea la Inspired – Concurs de idei, secțiunea Dramaturgie, pentru lucrarea Contrabandă-n alb și negru.

Blog personal: https://taramuridenicaieri.ro/.

N-am fost a lor!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top