Cătălin Gicaru

Problema inconştientului la Arthur Schopenhauer

de Cătălin Gicaru Prea adesea problema inconştientului la Arthur Schopenhauer este soluţionată rapid prin asemănarea concepţiei sale despre voinţă cu concepţia lui Freud despre inconştient, ce-i drept luată în forma ei popularizată, conform căreia acesta reprezintă sediul acelor forţe obscure, de natură sexuală, ale vieţii noastre sufleteşti, pe care conştiinţa morală le ţine sub controlul […]

Pederastia la vechii greci

de Cătălin Gicaru 1.Timpuri eroice. Diverse exemple mitice de pederastie Un cercetător al pederastiei la vechii greci ca M.H.E. Meier consideră că aceasta este un produs al timpurilor relativ noi, iar pentru îndepărtata antichitate greacă ea a fost străină. În sprijinul acestei poziţii este invocată şi o observaţie a lui Lucian din Samosata (165 e.n.) […]

Scroll to top