James Bent

The Birdcage Melodies

   de James Bent (Australia)  Traducere de  Mădălina Gane, masterand MTTLC for the English version, click here   Piazza Mattina Franco trăgea fum dintr-o ţigară; lângă el, Milos îşi tot trecea uşor un deget peste sprânceană, privind înspre centrul piaţetei. O fântână din travertin cenuşiu înfăţişând statuia unui cal cu aripi desfăcute în dreptul omoplaţilor, cabrat […]

The Birdcage Melodies

by James Bent (Australia)  pentru versiunea română click aici  Piazza Mattina                  Franco smoked a cigarette, Milos next to him repeatedly smoothed his finger across his eyebrow, looking into the centre of the square.  A grey-stained travertine fountain, a sculpture of a horse with large, open wings from it’s shoulders, reared back between two dolphins […]

Western Politics and Whale Penises

by James Bent [Australia] edited by Robert Fenhagen pentru versiunea română click aici Look, when something gets on my nerves, I simply cannot go on with it.   Like my flat-mate’s couches.  I hate myself for it.  I let people bring things into my life and I don’t even give a damn at the time to […]

Politica occidentală şi penisurile balenei

  de James Bent [Australia]   traducere din engleză de Zenovia Popa [masterand MTTLC]   for the English version , click here       Uite ce, când ceva mă calcă pe nervi, pur şi simplu nu mai suport. De exemplu, canapelele colegei mele de apartament. Mă urăsc pentru chestia asta. Las oamenii să aducă lucruri în viaţa mea şi […]

Scroll to top