Mircea Eliade

Straniul caz al Doctorului Eliade și al Domnișoarei Christina

(Studii fantastice) de Oliviu Crâznic M. Eliade (1907-1986) a fost un filozof, istoric al religiilor, mistic (întreaga viață și operă îi sunt profund marcate nu doar de teoriile, ci și de practicile spiritualității orientale) și prolific scriitor român, recunoscut și apreciat pe plan internațional („doctor honoris causa” al universităților, repectiv membru ori membru-corespondent al academiilor […]

Scroll to top