Până la Dumnezeu şi încă…

de Radu Părpăuţă

Vişinel se scoală mahmur, iese afară pe urma făcută de cîine, se opreşte la poartă, lîngă locul unde cîinele a îngălbenit spuza brumii, chibzuieşte cu mintea tulbure, apoi o ia pitit pe după gard, ca să nu-l vadă Mariţa, nevastă-sa „de-al doile”. Mai întîi se opreşte la privatizaţi şi bea cît are bani. Neostoindu-i-se setea lui cea mare, arşiţa ce i se urcă din măruntaie ca din fundul Gheenei, merge pe la gospodari şi bea în baza zilelor-muncă pe care urmează să le facă la primăvară. Pe urmă se întoarce acasă smintit şi ticăloşit cu asupra de măsură. Blestemă şi urlă cît ce poate pînă ce îngrozeşte tot satul. Turbarea şi îndrăceala lui se ridică pînă în ceruri la Domnul-Dumnezeul Slavei şi Adevărului. Şi-odată Preaînaltul şi-a ieşit din răbdări:
– Vişinel, Vişinel! tună Domnul din înaltul cerului. Mai linişteşte-te şi intră odată în rîndul oamenilor! Bată-l Crucea ţi-a luat minţile cu totul.
Înfricoşat, Vişinel cade în nas şi sărută pămîntul dinaintea Domnului-Dumnezeului său:
– Doamne, în mare mila Ta, înţelege-mă şi pe mine că nu mă pot ţine. La început am băut de bucurie pe la cumătrii şi pe la nunţi. Pe urmă mai beau cîte un păhărel, că nevastă-mea, Mariţa lui Vraghie, e tînără, iar eu nu mai îs aşa putinte. Mă înţelegi?
– Vişinel, Vişinel, îl ameninţă Domnul încruntat şi necruţător, dar şi atotmilostiv în acelaşi timp.
– Ce să facem? Sîntem făcuţi din carne, Doamne.
– Bine, bine, făcu încurcat Cel de Sus.
– Pe urmă, Ziditorule, am început să beau de supărare că nu mai scap de nevoi şi de necazuri. Uite, acu’ Ghiocel, şoşoiul meu cel mai iubit, s-a înhăitat cu unii şi cu alţii. Face tot felul de rele, de-mi crapă obrazul de ruşine.
– Deh… Ce să-i faci, grăi întristat Domnul, amintindu-şi de Fiul Său.
– S-o înstrăinat Ghiocel.. Umblă pistolocu’. S-o dus în Jermania, şi-acolo face tot felul de ciordalîcuri cu alţii de sama lui.
– Aoleu! În Germania?! Vezi să nu mă pui în cîrd cu nemţii ăştia şi cu tot Consiliul Europei.
Dar Vişinel n-avea habar de Consiliul Europei!
– Ce ştiu eu, Doamne?! Eu ştiu una: nu mă pot ţine şi pace! Ce pot face?! Ajută-mă!
– Mergi şi tu la dezalcoolizare.
– Ce dezalcoolizare? Cînd ajung acasă, încep iar. Bunul Dumnezeu căzu pe gînduri. Căută apoi îndelung cu privirea Sa atotpătrunzătoare în lumile străluminate ale îngerilor. Dar nici heruvimii, nici serafimii, nici prestolii din crugul de jos, nici astralii, nici forţele, nici stăpînirile, nici temeiurile, nici, în sfîrşit, arhanghelii din crugul de sus nu-i fură de nici un folos. Toţi erau ocupaţi pînă peste cap cu lucrul lor îngeresc: ba în Bosnia, ba în Cecenia, ba cu SIDA, ba cu cancerul, ba cu alte năpaste şi molime. Legiunile îngereşti nu dovedeau cu misia lor împăciuitorelnică; astupau gaura colea şi crăpa dincolo, căci aman s-a mai stricat neamul omenesc. Aşa că Domnul căută în popoarele focului, ale apei, ale cerului şi pămîntului. Căci elementele sînt locuite de creaturi perfecte cu chip uman: pămîntul e preaplin, pînă aproape de centrul său, de gnomi, în foc sălăşluiesc salamandre, fluviile şi mările adăpostesc nimfe preafrumoase, aerul musteşte de silfide. Şi astfel găsi Domnul în unul din departamentele aerului pe Cimbalion, fiul unei silfide, germinat din abundenţa materiei şi a puterii ei imaginative. Ce abundenţă şi ce putere imaginativă vor fi fost nu se ştie, dar Cimbalion ieşi cam năvleg şi negricios. Deh, pătimaşe silfidele astea! Cu toate acestea, Cimbalion era iubitor de Dumnezeu şi destoinic în faptele sale îngereşti.. Purta în mînă două talere de aramă pe care le zăngănea mereu, aducînd slavă cam zgomotoasă lui Dumnezeu. După ce-i luă frumuşel talgerele, îl sfătui ce şi cum, Domnul îl trimise pe pămînt la mult păcătosul Vişinel.
*

Dăduse Domnul o toamnă ghiurghiulie şi cu rod bogat. Vişinel răvăcea. Era vesel nevoie mare şi se vedea că era „cu bomba-n cap”, cum zicea Mariţa lui. Cimbalion, firav şi frumos ca o fată mare, intră sfios pe poartă. Avea nişte aripi subţiri, cum sînt cămşile cepei în anii secetoşi. Erau aşa de străvezii! Mai că nu se vedeau.
– Sînt Cimbalion, trimisul Domnului…
Vişinel rămase ca trăsnit cu mustul cobîlţăind în găleată:
– Domnu’ Chimbală Ion, asta-i culesătură de pe urma oamenilor, să ştiţi. Nu-i de furat!
– Nu asta-i problema, zise cu subînţeles Cimbalion.
– Eu, să ştiţi, în fiecare an culeg de pe urma oamenilor… ce rămîne… şi vînd pe la oameni. Da’ doamna Săndica mi-a spus: Măi, Vişinel, tu îmi vinzi poamă şi pe urmă tot tu vii şi bei vinul pe banii tăi. De ce nu-ţi faci şi tu nişte vin? Nu mai fac, doamna Săndica, i-am zis, că nu mă pot ţine şi-l beau tot. Mă pun pe băut şi nu mă las pînă ce nu-l termin. Da’ pe urmă m-am gîndit să răvăcesc. Că, oricum, tot beau. Dacă nu mă pot ţine! Poftiţi, domnu Chimbală. Luaţi loc.
Şi ca prin farmec apărură două stacane de lut. Asta i-a pus capăt sărmanului Cimbalion! Sfios şi supus, nu putu să refuze tulburelul ce gîlgîia de mai mare dragul. Şi totul era aşa de frumos! În cramă mirosea a doagă şi a ottonel. Haşchine de slănină şi afumături atîrnau din bagdadie. Şi lacomele viespi bîzîiau aşa de îndrăcit, înecîndu-se de bună voie în mărgelele roşii ale mustului… Pe-ndată ochii lui Cimbalion se rotunjiră, iar gura i se întinse pînăla urechi şi aşa-i rămase. Mai băură cîte-o stacană. Apoi chiuiră, după datină, la prima găleată de must pus în butoi. Stropii săreau de-o şchioapă din leică, luminile dulci ale toamnei fremătau ca nişte ape pe pereţi, iar ei se aplecară cu rîvnă asupra stacanelor, chiuind de data asta după datina de totdeauna a oamenilor beţi.
– Să bem, măi Chimbală, că asta ni-i viaţa! Cînd oi muri eu, n-o să se ştie nici măcar la Goroni, peste deal. Cînd o muri Iliescu, o să ştie toată ţara: la amîndoi o să ne umple gura cu pămînt… De-aceea eu nu mă pot ţine.
Cimbalion mai bolmoji ceva de întrajutorare, integrare şi alte lucruri sacre europene, apoi uită cu totul ca luat de o lumină mare. Dar – vai! – lumina nu era nicidecum divină, iar măţişoarele subţiri ca nişte fundiţe roz ale bietului Cimbalion nu se puteau întrece cu borhăile îmbîhlite şi tăbăcite în alcooluri ale lui Vişinel. Ficăţelul lui Cimbalion, deprins numai cu ambră şi nectar, se umflă pînă peste poate, crăpă şi se făcu ferfeniţă. Iar pneuma sărmanului îngeraş se înălţă în ceruri, la Domnul său.
Cumplit s-a mai mîniat Bunul Dumnezeu:
– Vişinel, Vişinel, stricatule! Omorît-ai pre îngerul Meu!
– D’apoi cin’ ţi-e de vină, Doamne, dacă n-ai trimis pe unul care să ţină la băutură? Că eu, ţi am spus, nu mă pot ţine.
– De băutură l-ai omorît, apoi şi tu să bei pînă să te văd mort tot aşa, blestemă Atotţiitorul şi dispăru, închizînd în urmă-i Porţile Cerului.
*

Şi-a început Vişinel să bea şi mai crunt. Se-ngrozea şi el cît de rău se îndrăcise.
Iar odată, în iarnă, după ce a băut toată ziua prin sat, s-a întors seara tîrziu acasă. Încet, fără să-l simtă nevasta, s-a îndreptat către cramă. A aruncat o privire spre cerul de mătase. Şi-a ridicat din nou gîndul pînă la Dumnezeu şi încă o scară. Dar stelele înfipte acolo sus îl priveau obraznic, fără să-i aline deloc muşcăturile amarnice ale părerii de rău după Cimbalion. A stat în cramă, lîngă butoi, mai multe ceasuri şi a băut pînă n-a mai ştiut de el. Cu greu a reuşit să iasă afară. Era un ger straşnic. Vişinel a făcut cîţiva paşi clătinaţi, apoi, împiedicîndu-se de cine ştie ce, a căzut şi, cum nu mai simţea nimic, a adormit pe loc. Cît timp va fi stat în zăpadă, numai bunul Dumnezeu ştie, dar de îngheţat, a îngheţat bocnă.
Nevastă-sa „de-al doile” nu şi-a făcut prea multe griji că nu i-a venit bărbatul acasă. Nu era prima oară că dormea prin sat. Pe la ora trei din noapte însă, Mariţa a ieşit afară “ca omu’” şi a dat peste el: îngheţat lemn, ţeapăn, fără suflare. Mariţa a început să strige: „Săriţi! Săriţi!” N-o auzea nimeni. A încercat să-l tîrîie în casă, dar n-a putut: era greu ca o buturugă. Bocind, a alergat la vecini.
Au venit mai mulţi şi au băgat mortul în casă. Mariţa s-a apucat de bocit, dar o ţigancă mai bătrînă, una Tinca Curnapoi, a zis: „Măi, nu-i vreme de bocit. Prima grijă la mort e să-l speli cît îi moale, că, dacă înţepeneşte, e mai greu”. Zis şi făcut! Două femei au fugit să aducă apă caldă. Un vecin a mers în cramă să aducă o garafă cu vin, să verse o picătură pentru răposat. Plus de asta, casa Mariţei era neîncălzită şi oamenilor le era frig. Au cinstit cîte un pahar şi s-au mai încălzit.
Femeile au adus apă caldă şi au vărsat-o într-o balie. „E cam fierbinte”– a zis cineva. „Parcă mortu’ mai simte că-i fierbinte sau că-i rece. De-acum nu-i mai pasă. Săracu’ badea Vişinel, a fost om de treabă. Cîţi ani avea, Mariţo? Dom’le, ce ţi-i omul! Azi eşti, mîine nu mai eşti! O picătură de ploaie, o răceală – şi gata! Ei, lasă că şi el… Dumnezeu să-l ierte, da’ beţiv mai era. Sugea… Să fi fost rachiu făcut din câcat şi tot l-ar fi băut”.
Pe urmă l-au dezbrăcat. Chipeş om fusese nea Vişinel. Ş-acum, la bătrîneţe, se ţinea bine, moşneagu’! Avea ochi albaştri, mă-sa îl făcuse cu un român. Îi plăcuseră femeile. Las’ că şi ele lui. Ha, ha! O vreme a trăit cu soacră-sa, mama primei neveste. Asta-i viaţa, cît trăieşti faci păcate. După ce mori…
L-au băgat în balie. Un ţigănuş îl ţinea de mîini, iar ceilalţi au prins cu încetul, de la cap, să-l spele. În momentul ăsta, mortul a început să mişte degetele şi să-l strîngă de mînă pe ţigănuş. Puradelul a răcnit cît a putut şi a zbughit-o pe uşă afară. Ceilalţi – gea! – după el.
Vişinel a gîjîit din balie cu un glas dogit de băutură: „Staţi, bre, că n-am murit.” Mai tare de înger, s-a dus după el ţiganca cea bătrînă, Curnăpoaia, şi de-acolo a strigat pe cei de afară: „Veniţi, măi oameni buni, să-l scoatem că se opăreşte!” L-au scos ei şi l-au fricţionat cu spirt medicinal. Şi cum stătea înfofolit în vîrful patului, Vişinel a început să se uite la icoana Maicii Domnului de pe peretele dimpotrivă. Maica îi zîmbea blînd. „Se vede că Ea m-a ajutat, gîndi Vişinel, că doar m-am născut a doua oară în balia de rufe şi am fost botezat cu apă pe cap ca şi Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Ei.”
– Mai pune nişte ulei în candela asta, fa, Mariţă, fa, strigă Vişinel.
– D’apoi, Dumnezeu mă ierte, da’ şi Maica Domnului asta mănîncă o grămadă de ulei, zise cu obidă Mariţa.
– Ş-adă, fa, o leacă de vin, că tot am înviat!

#
citiţi aici un studiu al acestui text realizat de Patrick Călinescu

1 Comments

  1. Pingback: www.egophobia.ro » Blog Archive » Întoarcerea la postmodernism

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.