Un fel de Apoca(lipsă)

(postmodernitate versus postmodernism [XXIV])

de Gorun Manolescu

Un mapamond interactiv
o populaţie într-o migrare din ce în ce mai accelerată/ dezorientată

Era diasporei
din ce în ce mai multe întrebări despre
religie/cultură/ identitatea personală/ „ ce suntem noi?” / „ ce sunt eu ?” / „Încotro mergem/merg ?”….

Fragmentare
rizomatică/ hibridă/ colaj/ relativism/ joc/ parodie/ pastişe/ discurs ironic anti-ideologic …

„Celălalt”
ceea ce putem asimila/ aglutina/ poseda din altul/ restul nu are drept la existenţă!

Comunităţi paradoxal închis-deschise
religioase/ culturale/ economice/ politice/ transnaţionale/ transgeografice/ transpersonale/ transagresivitate (mai mult sau mai puţin mascată)!

Mondializarea
tehnologiei/ pieţei/ turismului/ informaţiei…

Universalitatea
valorilor/ drepturilor omului/ libertăţilor/ culturii/ democraţiei / devenite specifice fiecărui grup paradigmatic (chiar şi un singur individ poate forma un astfel de „grup”, nu-i aşa?)…

Gândire
slabă/ hermeneutică/ categorială/ retorică/ speculativă…

Logică
paraconsistentă/ paranormală/ paradigmatică/ joc/ jocuri de limbaj/ schimbare de reguli în timpul jocului/ teoria ţine loc de concluzie/ premisele devin demonstraţie/ demonstraţia pregăteşte următoarea serie de premise/ suntem aşa cum suntem pentru că/ suntem aşa cum suntem – ciclare/ învârtire în jurul NIMICULUI/ „De ce (nu) există NIMIC mai curând decât ceva?”

Text
hipertext şi hiperlume/ ce nu-ncape-n minţi de ghips/ el doar s-a salvat din spume/ din iluzie , eclips/ hipotext/ transtext/ textualizare/ contextualizare/ experimentalism / deconstrucţie/destrucție/ dinamitare interioară a limbajului/ prin limbaj/ ca şi paricidul, incestul textual reprezintă/ un patos/ al libertăţii absolute/ legat de actul abolirii realului/ (ceea ce este perfect sinonim cu ieşirea din Logos)/ prin intermediul operaţiei de inscripţionare/ce sfârşeşte prin conştiinţa unei noi subordonări/obsesie textuală/ subtext “omul e măsura tuturor lucrurilor”/ fetişizarea “creativităţii umane”/ mistică deviată/ deviantă – Nietzsche spre posthuman/ chiar şi, mai ales, prin paradox/ un neo-iluminism/ sau neo-materialism dialectic/ eşuat într-un paroxism indiferent (nu se mai rezolvă paradoxuri/ se inventează/ citeşte “se fabrică”/ la nesfârşit – ciuruirea/ din toate părţile/ a unui/ cavaler medieval în armură/ din care/ gâlgâie sângele/ şi când i se dă/ lovitura finală/ e doar/ o armură goală/ pe dinăuntru)/ în toate sensurile/ în toate direcțiile/ în toate părţile/ este mai bine să nu fii fidel, decât să fii fidel fără să ţi-o doreşti…

Explozia comunicaţiilor
tv/ mobil phones/ multimedia/ timp real/ dimensiune temporală fără spaţiu/ rudiment de timp/ instantaneitate/ viitor absorbit în timpul real/ trecut fără timp să mai fi avut loc / prezentul – a cincea dimensiune/ a virtualului/ realizare absolută a realului/ indeterminare/ imanenţă/ contingenţă/ „indetermanenţă”/ reţea/ high-tech/ consum/ societate manipulată/ media/ videologie/ virtualitate/ second life/ avataruri….

Simulacru
faze – o reflexie a unei realităţi de bază (aparenţă benefică – sacrament)/ pervertire a realităţii de bază (aparenţă malefică)/ mascarea absenţei unei realităţi de bază (vrăjitorie)/ nici o relaţie cu nici o realitate de nici un fel (propriul pur simulacru) – auto-distrugător…Sau, totuşi „In the Deserts [of today reality], tattered Fragments of the [simulacred] Map are still to be found” – tot mai rămâne ceva/ din Simulacru!

Univers
multivers/ cosmos ce conţine multi-(uni)versuri/ stringuri/ superstringuri/ bucle/ brane/ fabrică de cuante „spaţiu-timp”/ din „vidul plin”/ ori ce mulţime/ conţine/ mulţimea vidă/ generatoare….

Istoria
sensul/ progresul/ nu mai reuşesc să-şi găsească viteza de eliberare/ evenimentul nu mai circulă prin memorii umane/ ci prin memorii de ordinatoare/ istoria nu mai reuşeşte să se depăşească pe sine/ implodează în actualitate/ corolar – o dată cu instantaneitatea informaţiei, nu mai există timp pentru istorie!

Realitatea – o târfă
noi trebuie să prindem în capcană realitatea/ trebuie să mergem mai repede decât ea/ Ideea de a merge mai repede decât propria noastră umbră/ cuvintele merg mai iute decât semnificaţia/ noi suntem orfani de o realitate care soseşte prea târziu/ şi care este numai/ ca şi adevărul/ un raport oficial decalat in timp

Eră Postmodernă
postmodernism/ New Age/ Sacralitate…

Calendar Maya
2012/ Mel Gibson/ sfârşitul timpului/ trecerea într-o altă dimensiune/ criză/ căldură/ îngheţ/ imense monşericule!

A-PO-CA-LIP-SA
care nu duce lipsă de fotografi/ regizori/ cameramani/ pe un fundal iradiant/ al parodiei/ kitsch-ului/ distrugerii totale….

Un fel de Apoca(lipsă)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top