Igor Ursenco – invitatul din EgoPHobia #32

Profil & background
 

Igor Ursenco are la activ diplome de: învăţător (Colegiul pedagogic din Călăraşi), filolog (USM, Chişinău), trader plasamente în marjă & hedging valutar (Odessa), agent valori mobiliare spot (Bucureşti) şi la termen (Sibiu), urmînd în paralel cursuri & traininguri extrauniversitare de literaturǎ (structuralism, posmodernism, intertextualitate) & criticǎ literarǎ (Jacques Derrida, Paul de Man, Roland Barthes, Julia Kristeva), psihologie (valorificarea postfreudista, Karl Gustav Jung, Eric Berne), cinematografie (pe lîngă Uniunea Cineaştilor din Moldova, Radu Aneste Petrescu, Academia de Artǎ Teatralǎ şi Cinematografie din Bucureşti) şi proprietate intelectualǎ (invenţii, know-how, mǎrci de comerţ & producţie). Teza de licenţă (Discursul literar: între mistificare şi cenzură (O descindere dantescă în purgatoriul totalitarist sovietic, 1995) & doctorat (Sub scalpul Mnemosinei: omnigrama intertextuală. Anamneză culturală absolută ori libertate auctorială nelimitată?, 1998), ultima rămasă nefinalizată.
 

În timpul studiilor universitare la Chişinău (1990-95) a lucrat part time ca redactor-stilist la ziarul „Tineretul Moldovei”, Institutul de Istorie şi Teorie Literarǎ (Director An. Gavrilov), Academia de Ṣtiinţe, R. Moldova, Laboratorul experimental de elaborare a manualelor pentru şcoala primarǎ, Institutul de Pedagogie şi Psihologie, Chişinău.
 

După absolvire a fost angajat, în paralel, în calitate de redactor consultant la Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietǎţii Industriale şi Intelectuale din Republica Moldova, lector universitar, Universitatea de Studii Umanistice, Chişinău, Republica Moldova, colaborator la Centrul Educaţional „ProDidactica” (Fundaţia George Soros/Moldova).
 

Este iniţiatorul şi realizatorul primului site românesc de popularizare a tradingului valutar [www.proteu.ro]. A obţinut un rol sporadic în pelicula artistică One of the Hollywood Ten [regia: Karl Francis, 2000]. Finalist al Primei ediţii a Festivalul de muzică folk „Galbenă Gutuie” [Chişinău, 1990]. 
 

După un periplu european intens (Spania şi Irlanda) s-a stabilit împreună cu familia în nord-vestul României, în vecinătate cu Ungaria şi Ucraina.
 


[Igor Ursenco – © Andrei Voica]

 

Bio-bibliografie
 

Igor Ursenco (n. 9 februarie 1971), scriitor, scenarist, filosof şi teoretician al culturii, critic de întîmpinare, freelancer poliglot. Membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. Jack-of-all-trades în sensul renascentist al cuvîntului, acesta e prins alături de familia sa, în nord-vestul României la frontiera cu Ungaria şi Ucraina, în activităţile excitante de trader instrumente mobiliare şi traducător poliglot. A semnat pînă acum 8 cărţi în genuri diferite, a pregătit şi îngrijit două Antologii internaţionale de lirică şi proză scurtă românească, a tradus din manifestele teoriei cinematografice semnate de Iury Tîneanov, precum şi pastile editoriale semnate de Umberto Eco şi proze scurte din Juan Manuel de Prada. Prezent în Antologia poeziei maramureşene de la origini pînă în 2009 şi Antologia prozei scurte transilvane actuale. A obţinut premii naţionale, regionale şi locale pentru proză scurtă, poezie şi eseu.
 

Titluri publicate
 

Alertă de grad zero în proza scurtă românească actuală [antologie, 2011]; S.T.E.P. (priză universală) [2011]; EgoBesTiaR (alte eseuri trans-culturale) [2011]; apoptosium (recital de doliu după un regn procariot încă neclasificat) [2010]; Clauza poeziei celei mai favorizate în lirica maramureşeană şi basarabeană contemporană [antologie lirică internaţională, 2010]; Teo-e-retikon (eseuri trans-culturale & glose meta-semantice) [2009]; retina akashică (scenarii film artistic & piese de teatru) [2009]; „Lωgωs”, tatăl meu : mama mea „Iμagω” (genealogie heterotopică în texte archetipale) [1997/2009].

 

 

Despre filosofia scrierilor mele

de Igor Ursenco
 
MEMENTO:
„mi-e prieten Cuvîntul, dar răspundem // la nume şi sorţi diferite”, „Circum-stanţe ateniene”
[text din volumul „Logos”, tatăl meu : mama mea „Imago”]

 

Sunt profund convins că, luînd în calcul marjele de eroare estetică, esenţa „exerciţiului artistic” e reductibilă la revolta totală (sau absolută). În urma Juliei Kristeva, şi pentru mine „revolta” înseamnă:
↗  transgresarea interdicţiilor (suprarealistul Louis Aragon);
↗  obsesie repetitivă (existenţialistul Jean Paul Sartre);
↗  re-plasare ludică, substituire combinativă (teoriticianul „scriiturii” Roland Barthes).
Doar că, la aceste trei dimensiuni, aş mai adăuga şi o a patra – eresul arhetipal.
Astfel că pentru mine a scrie presupune, cel puţin, alte trei angajamente pe care ţin să le urmez, crescendo, cu tot dinadinsul:
↗  să combat „feţele” hidoase (fie moral-filosofice, social-politice ori pecuniar-economice) ale „preconştientului-temniţă”: consfinţite perpetuu de către potentaţii zilei;
↗  să testez „scenariile” (ergo: „vieţile”) la care − din cine ştie ce motive străine mie − nu voi putea să am acces vreodată, inclusiv cele interzise de anturajul cultural & geopolitic;
↗  să-mi complementez, maximum posibil, restricţiile sorţii (predestinate) cu şansele destinului (promis)!

Igor Ursenco – invitatul din EgoPHobia #32

One thought on “Igor Ursenco – invitatul din EgoPHobia #32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top