Alastair Reynolds

Dark SF at Trei Publishing House (Alastair Reynolds: The Prefect)

(a reader’s guide to fantasy) by Oliviu Crâznic translation from Romanian by Zenovia Popa [MTTLC student]   click aici pentru versiunea română     In Romania, there are currently three publishing houses – hallmarks for the scientific-fantastic literature enthusiasts (I remind here that – in my opinion, a view adopted  following careful analysis of more […]

SF întunecat la Editura Trei: Alastair Reynolds – “Prefectul”

(ghidul cititorului de fantastic) de Oliviu Crâznic   click here for the English version   Există în România, actualmente, trei edituri-reper pentru pasionatul de literatură ştiinţifico-fantastică (reamintesc aici faptul că, din punctul meu de vedere, punct adoptat în urma analizei atente a mai multor teorii aferente, literatura ştiinţifico-fantastică – alături de fantasticul macabru, fantasticul eroic […]

Scroll to top