Ioana Baciu

Frumosul evenimenţial, ca valoare-scop pentru starea-de-bine a omului contemporan

de Ioana Baciu Rezumat: În această lucrare, voi urmări descrierea valorii-scop numită “frumosul evenimenţial”. Considerat ca fiind o creaţie de ordin cultural, frumosul evenimenţial satisface aspiraţiile spirituale, culturale şi artistice ale celor care, prin creaţia lor, îl produc. Abordarea frumosului evenimenţial ca valoare-scop presupune admiterea faptului că, prin evenimentele care devin “frumoase” şi produc starea-de-bine […]

Steampunk şi postmodernismul

de Ioana Baciu Steampunk este un nou fenomen artistic şi, prin urmare, o nouă formă de artă. Artistul, aşa cum amintea şi Gadamer, are drept ţel punerea în practică a noilor convingeri artistice, ca şi noi forme de comunicare a tuturor cu toţi. De asemenea, această nouă formă de artă poate fi definită prin spontaneitatea […]

Despre opinie

de Ioana Baciu A.Ce este opinia? Ca un răspuns pentru întrebarea mai sus amintită, trebuie precizat faptul că opinia reprezintă un concept central pentru epistemologie. În formularea lui Ramsey1, o opinie este o „hartă a spaţiilor înconjurătoare, după care ne orientăm”. problematica opiniei apare şi în Antichitate, la filosofi precum Platon. Unele dintre operele acestuia […]

Umanul din zona virtualităţii

[Lucia Simona Dinescu, Corpul în imaginarul virtual, Editura Polirom, Iaşi, 2007] de Ioana Baciu E interesantă această carte datorită intenţiei autoarei recenzate de a evidenţia importanţa pe care cibernetica o are vis-a-vis de reprezentarea umanului. Astfel, datorită ciberneticii, corpul uman capătă valoarea unui avatar, a unei entităţi transgenice. În mediul virtual, cum afirma şi autoarea, […]

Scroll to top