poeme de Emilian Gheață

Libret

 

Tremolo

 

Pripiri neîndemânatice străpung sfiala tihnită

a sfericelor petale conştiente de propria lor ofilire

şi răvăşiri reiterate istovitor le rostogolesc, adulmecându-le carnivor,

înspre părelnice destrămări şi vagi rememorări fluide,

în susurul morbid al fatidicelor încuviinţări finale

şi al timpuriei amorţiri tomnatice în rugină.

 

Încearcă să te opui timpului, morţii, tăcerii,

suflet nebun al durerii…

 

Vivace

 

Păi poţi să ştii c-oi încerca!

Fiindcă-s eternul îndrăgostit, cu pula-ntr-una pe sus,

de nu cumva fi-oi veşnicul futicios cu inima de-a pururi împănată,

expertul ieftin în măsurarea sexului grăunţelor prafului de stele,

bolţar de balegă la robusta temelie a îndoielii introspective,

veriga pe veci lipsă din marele lanţ al sclaviei biologizante.

 

Mă mir că n-aţi înnebunit

de Halit, Căcat, Dormit.

 

Pizzicato

 

Din lapte de iapă stearpă, din pană de corb schilodit,

din crâncen junghi între picioare în scârbă fost-am plămădit,

şi când de mine trag toţi dracii şi se cheamă că trăiesc,

gropi în Lună fac cu sula si refuz să mă căiesc

căci plin de cruci mototolite cu migală presărate

mi-e trupul mic şi fantezist, cu sevele lui sărate.

 

Voi ziceţi că nu zic nimic –

Eu zic că zisul mi-e totuna.

// Octombrie 2009

 

 

 

Muzica

 

Uneori iau muzica pe după gât

şi o scot la plimbare

ca să ne fluturăm pletele şi mătreaţa

pe regulile de circulaţie

ale statului de drept la replică.

Şi umblăm de nebuni,

ocupând trotuarele,

călcând pe flori

şi mâzgălind zidurile,

şi când ne-apucă o luăm la goană

peste interdicţii, sfieli şi reproşuri

şi ne batem cap-în-cap

până când se nasc stele verzi

şi urinăm lavă sclipitoare

şi în nemurirea noastră sonoră

ne umflăm muşchii şi libertatea

şi ne-o tragem pe firmament

şi în timp ce ea îmi face din falus

o chitară Fender cu şanţ pe mijloc,

ejaculez euforic lanţuri rupte

peste oceanele de indiferenţă

şi muzica râde dinţos ca Jimi Hendrix:

„Vezi că nu-i greu?”,

şi rămâne gravidă

cu cele mai grave idei.

 

Alteori, însă,

stăm doar noi doi într-o văgăună,

cap-în-cap, gheară-pe-gheară,

pipăindu-ne asperităţile şi eufoniile,

şi tragem cu jale arcuşul zimţat

peste cearcănele noastre lipicioase

în acorduri tărăgănate

de amor(sub)ţire în la minor

şi fiind atenţi unul cu celălalt,

ne facem că nu observăm

chiar tot praful care se depune pe noi

şi pe instrumentele noastre uzate,

şi mai bem câte un ceai.

 

E drept că uneori

îmi mai face şi câte o labă…

// Decembrie 2009

 

 

 

Arca lui Goe

 

Aici, de partea greşită a nimicului,

toate lucrurile par strâmbe

şi mă îmbăt cu speranţa că dincolo s-or îndrepta,

dar ceva îmi spune că acolo vor fi, put şi simplu

(ce rost ar mai avea să pară?).

 

Unicul lucru cert

îmi e părelnicia oricărei certitudini,

şi-n goana mea după himeră

sunt doar o gloabă efemeră.

 

Nesuportând nonşalanţa cerului

înţepat cu forţa dureroasă a stelelor pline de cuie,

m-am refugiat în tine,

cea frumoasă ca o biserică cu uşile deschise.

 

În tine îmi voi înălţa rugile fierbinţi

pe care le-am adunat de la facerea lumii,

ţie îţi voi trage clopotele rotunde

pentru a vesti năvălirea gepizilor cu săbiile scoase,

pe altarul tău îmi voi arde lumânările

pentru cei vii şi pentru cei morţi

(din ceara cărora îmi voi remodela chipul),

în confesionalul tău călduros

îmi voi croşeta şosete din păcatele mele scămoşate,

la baza coloanelor tale din gresie emailată

mă voi prăbuşi istovit, invocându-te ritualic,

şi icoanele tale măiestre şi blânde

mă vor însoţi când voi pieri, negreşit, în ploaie.

 

Iar când sfârşitul lumii

ne va bate cu fermitate la uşă

şi va cere un pahar cu apă,

îl voi reţine doar vreo două clipe,

ca să-i povestesc pe scurt

despre orgasmul întârziat şi înverşunat

al hieroglifelor trupului tău de neînţeles

pe care, cândva, l-am iubit

fără să ştiu de ce şi cum

(că poate de aceea a şi plecat).

// Octombrie 2016

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.