Alex Marinescu: Orașul

(ghidul cititorului de fantastic)

de Oliviu Crâznic

 

Alex [Sorin] Marinescu (n. 1985) este traducător autorizat, muzician, grafician şi scriitor, deţinător al Premiului de debut al Uniunii Scriitorilor, filiala Iași, 2008 (pentru romanul Coșmarul, publicat în 2007), al unei diplome de licență acordate de Facultatea de Litere, 2008 (teza The Gothic Novels of Anne Rice) și al unui masterat, 2010 (disertația O cartografie a Goticului).

Raportat la teoria literară, al doilea volum publicat de scriitorul prezentat în articolul de față, Oraşul (Editura Junimea, 2014), este o creaţie aparţinând stilului funcţional beletristic, curentului literar estetist, categoriei estetice a fantasticului, genului literar epic, speciei literare (din punct de vedere formal şi, respectiv, tematic) a antiromanului (reunind proze scurte, epistole, poeme – dominate de corespondențe cultural-artistice, inclusiv din aria muzicii clasice și a muzicii „metalice”) fantastic, subspeciei literare a fantasticului întunecat.

Din punct de vedere al literaturii comparate, Orașul se înscrie într-un lung șir de opere literare dedicate rafinamentului decadent, „artei pentru artă” și/sau fanteziei citadine, dintre care amintim creațiile lui Edgar Allan Poe (Filosofia mobilării, 1840; Masca Morții Roșii, 1842; Cetatea din mare, 1845 ș.a.), J.K. Huysmans (În răspăr, 1884), Gustav Meyrink (Golem, 1915), H.P. Lovecraft (Polaris, 1920; Celephais, 1922; În căutarea cetății Kadath, 1943 ș.a.), Arthur Schnitzler (Traumnovelle, 1926; ecranizată și de Stanley Kubrick, în 1999, sub titlul Cu ochii larg închiși [o traducere mai potrivită, chiar dacă nu una literală, pentru Eyes Wide Shut ar fi fost, considerăm noi, Cu ochii strâns legați]), Mateiu Caragiale (Craii de Curtea-Veche, 1929), Jorge Luis Borges (Ruinele circulare, 1940; Nemuritorul, 1949 ș.a.), Gheorghe Săsărman (Cuadratura cercului, 1975), Anne Rice (Cronicile vampirilor, 1976-2014), Eugen Barbu (Săptămâna nebunilor, 1981), M. John Harrison (Viriconium, 1988).

„Orașul” lui Alex Marinescu este „Jassy”, un Iași organic transformat și recreat în detaliu, arhitectonic și sufletește, în mit, în istorie, în reverie și în artă, cu ajutorul unui penel elevat – împrumutând, după necesitate, fastul venețian, „spleen”-ul parizian (sau, mai bine zis, baudelairian), măreția eruptivă a Pompeiului sau creaționismul magic praghez –, personaj principal și totodată decor al unei povești a frumuseților sumbre, a visului himeric și a coșmarului delirant, a insolitului extravagant.

Locuitorii Orașului sunt vampiri spectrali coborâți din lumea visului, un misterios Arhitect/Nemuritor (probabil însăși Urbea, personificată), torturate și grotești creaturi ale spaimei, „Noi Aristocrați” eleganți, filosofi și senzuali, aparținând unei melancolice societăți oculte, dubioase făpturi desprinse dintr-un bestiar dadaist sau poeți damnați și îndrăgostiți (prin ale căror versuri gotice, romantice, simboliste, unele scrise direct în limba engleză, Alex Marinescu atinge geniul, rivalizând cu Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, Alexandru Macedonski sau George Bacovia; considerăm, de altfel, că acestea reprezintă cea mai importantă realizare literară a tânărului scriitor, până în momentul de față).

Beneficiind de o editare îngrijită – copertă cu clapete și cu ilustrație adecvată conținutului, realizată chiar de către autor, hârtie albă de calitate superioară, redactare și tehnoredactare bune –, Orașul nu este un volum destinat publicului larg, fiind, însă, un volum menit a ferici iubitorul de artă nostalgică, exotică și tenebroasă.

 

*

 

Despre autorul rubricii:

 

OLIVIU CRÂZNIC (n. 1978; fotografie realizată de Mihaela Nazarie) este scriitor de literatură fantastică, publicist şi consilier juridic. În 2010, a publicat romanul gotic …Şi la sfârşit a mai rămas coşmarul (Ed. Vremea), declarat de M. Pricăjan (în revista culturală Familia) „Momentul Walpole în literatura română”. Ulterior, a publicat numeroase povestiri şi nuvelete (majoritatea se regăsesc în volumul de colecție Ceasul fantasmelor, Ed. Crux Publishing, 2015), foarte bine primite de critică şi de public, şi a câştigat numeroase premii, dintre care amintim PREMIUL GALILEO 2011 pentru Cel mai bun volum al anului 2010 şi Premiul Societăţii Europene de Science Fiction, ENCOURAGEMENT AWARD EUROCON 2012. A fost publicat în diverse antologii şi reviste alături de nume importante ale literaturii universale contemporane, precum George R.R. Martin, Paolo Bacigalupi sau Ian R. MacLeod. Cronicile de carte, articolele şi studiile sale de teorie şi istorie literară sunt apreciate pe scară largă, unele dintre acestea fiind publicate şi peste graniţă. Este unul dintre lectorii Atelierului de scriere creativă SF&Fantasy organizat de Revista de povestiri în colaborare cu Bookblog și este invitat anual să vorbească studenților Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București despre Literatura gotică și romantismul întunecat american. Sec. XIX: Hawthorne, Melville, Poe și moștenirea lor culturală.

 

„Oliviu Crâznic chiar este un romantic, un personaj coborât efectiv din propria-i operă extraordinară și spectaculoasă, melanj de Baudelaire, Edgar Allan Poe și Walter Scott, sub ochii necruțători ai lui Bram Stoker și H.P. Lovecraft. Citiți-i romanul și povestirile și o să înțelegeți imediat la ce mă refer!”
[Șt. Ghidoveanu, realizatorul emisiunii Radio România Cultural Exploratorii lumii de mâine, în Galileo Online, nov. 2012]

Alex Marinescu: Orașul

One thought on “Alex Marinescu: Orașul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top