Poeme de Camil L.A. Camil

[din volumul în manuscris Panmânia]

 

Ca autor al acestui volum îţi urez spor la citit, călătorie

plăcută şi multe, foarte multe realizări!

 

Camil L. A. Camil este un alt nume pentru moderatorul

versurilor. Persoana din spatele lui Camil L. A. Camil

nu-şi asumă responsabilitatea celor scrise, deşi voi

credeţi că i-ar aparţine de drept. „Probabil”, gândeşte

acea persoană, „poeziile scrise de Camil L. A. Camil

sunt retuşuri în transă.” Eu nu mai ştiu unde şi când am

scris cele ce urmează! Să fie uitarea singurul meu viciu?

 

Un poem nu trebuie alcătuit numai din cuvinte, ci şi din

goluri; prăpăstii în povârnişul cărora pasul alunecă şi

urmează îmbrăţişarea fără sfârşit.

Ilarie Voronca

 

A rose is a rose is a rose.

Gertrude Stein

 

…………………….e jocul.

…………………….e iubirea.

……………………e înţelepciunea.

Lucian Blaga

 

“Leave blanks for what you do not know.”

Ezra Pound

 

Cheia humana di lectura: pornindă-mă de la ideaţiunea

că un cuvântum, asemenenea unei ființuri, dervine

îngreunatur de sens pe măsuratără ce-l plasătăm în tot

mai multe contexturi, oi cocârjan cuvântul subt italice de

fiecare dartă când va umplee cel puțîn douî spațiuri,

oferînd sense secvenței linieare în hinteriorul căriia a

fostără aruncatulus șîi, hîn aselași tîmpan, hie unor

secvenții lanternioare, fiie unora dintre chele cari-i

urmuzănă. E faşilo – inutiptil, aşha-i?! Ex tu ai fi făcutus

asta, sînt sigor! Lăsând alti comentariuri la o parte, vei

vexperimenta manîia repetiţiunei. Mai multum, zîua şî

anul în care am foost ieu sau noi născutără (douăşcinci,

respectiv omienouăsuteoptzecişipatru) au în comprunere

şanse cifre cărora poemurile numerotaţi în foncţiune de

aceştia le vor şpori semnificaţiurile, cele şase cânterci

înseamnăză contingenţa simplicităţii (sună pretenţioz, aşa

cum stună prâţeele academicee, pe care peferl a le

reprăduche cu perchizia unei fâsâielituri ştîinţifiche).

Guten Morgenarcissus! Cuvânturile nu vor apărţea subt

italice în chele şase circumstanţii abzolut vîntâmplătoare,

crenate de mine, ieu nefiind decât o instanţăn a unuia

carte-n vremea aceia nu se cognăştea pe sine (că nu-şi

gănsise instanţiurile). După bobotez, mi-am ştrigat

creiaţia: V.N.V. (vrei nu vrei) Vă las pe dvs să credeţi

ce vreţi nu vreţi despre Onan, Nanoculturădotcom, Ana,

Elena. După ce le-aţi acordat unul sau mai multe sense,

vă invit să experimentaţi onania lui Onan. Ca un tovarăş

sadea a spus, măre, înaintea mea (bine c-am aflat, s-ar fi

bârfit apoi :”l-ai plagiat”), un poet concetăţean… ştie el

bine: „Aici e ţara lui Onan”.

 

 

Canto IV

 

lapte murmură-n caleaşca de-argint

stele gâlgâie-n becuri (te mint)

ciuperca m-aşteaptă, fuga la masă

„desfă, descântă, mut-o din plasă!”

 

„tăiş vestească pofta de casă!”

raton mi-e splina, ficatul: o farsă…

codrul susură, ha-şişul e-alint,

lacăt mormăie, tutiun dezmint.

 

 

Canto VIII

 

6.0.

treptele solitudinii nu-s pe scara mizantropiei sin-gúre

sentimentul în semn lichefiat curge pe mar-múre

sprinţar e tovul şi mânuit de-ambiţii seri-oase

în vis lălâu gramaticile tricotesc car-case!

 

8.0.0.0.0.0.0.0.0.8.0.0.0.0.0.0.0.0.8.0.0.0.0.0.0.0.0.

salmastră dâra de rostiri developând din alean gri-sine

generaţii regeneraţii de gen e raţii rege-n era ţi

ge ne raţ ii re ne ger a ţii gen e raţ ii iiţ a re e neg

genera ţii avenge nera ţii avem gene raţii

energaţii iţragenei renegaţii ţragenei iarţeneg

ernegaţii ernegaiţi erngaieţi ergenaiţi

egarţinei eigarţine eigraţein eiragnieţ eragneiţi

agre neţii agre niţie ager neiţi agir neiţe

agnereţii ag erenţii a ginţerei agin ţiere

aţeregnii aţiregnei aţieregni aţerignie

barenegaţii bageneraţii barenegaţii bageneraţii

aernegaţii arenegaţii aernegaţii arenegaţii

„înc-un generator activat”, încheie centrala de texte.

 

9.0.

cu bucle ruralofage mintea din semn extrage gr(o)apa

conexiuni între cercei (8) low gravity, trag iapei

cla(m)pa,

cobor prentre sandale, popesciană-i şi valiz{[d]a}.

Iehude, salve! Mod’le poet, indecidabilă surpriz{[d]a}!

 

2.0.

am un briceag

şi o tulpină

(sex!)

o fostă floare

grizonată la mielină

(sex!)

 

3, 14…

„ah…am ajuns

să ne-nvârtim

în cercul

aceluiaşi diametru.”

 

 

Canto XVII

 

„poezia: prăjitură; ingredient: un Parazeu. nu zău? Hop

 

        versuri facile,             pentru d-l V. Propp sunt

 

pop,

 

      citesc trei                cărţi, fur stilul, iau premii

 

mă pupă toţi în cur,                  pe ’unul dintre genii’…

 repere triste în                 Tristele lui Ovidel

 

       repară-ntelighenţa junkerilor mai năsoşi ca el:

 

     ne ducem repejor cu poezia-n frunte,

 

(ăilalţi sunt fraieri de citesc, pe

 

       autori mai       de la noi să-i sape!)

 

’poeţi mişto’: snobi, morţi             , surrealişti întârziaţi,

 

       sudând unii în alţii vrafuri de căcaţi

 

traduşi în limbi străine mănâncă

 

avizi pâinea altora,   le sunt emoţii furcă-ngâturcă

 

       îngheţată : ’bani să fie, femei, distracţie’, fericirea:

 

              defulată-n cărţi de credit pe credit averea

 

spiritului (what the fuck is that???) – pentru moşi,

 

       înţepeniţi şi vaşnic mofturoşi,

 

(stereo)tipă-n Dike, cochetă

 

dulce Panmânia, din a ta trompetă

 

           cântă copiii anamorfozaţi, părinţii şui nevrotici,

 

       biserici schizoide, manele-n case de etnici

 

care este. sunt realist, nu am nici 4    arse

 

       clase: cu mic, cu bere, votaţi rumânul Emn Tănase!”

 

              Nanoculturădotcom,         schimbarea la faţă!

 

Ştiu că eşti Onan. Te-aştept în vamă… sau la piaţă!

Poeme de Camil L.A. Camil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top