Declaraţia participanţilor la primul colocviu dedicat educaţiei transdisciplinare în învăţământul preuniversitar din România

Joi, 15 noiembrie 2012, la Arad a avut loc prima ediţie a Colocviului Internaţional „Educaţia transdisciplinară în învăţământul preuniversitar”, la care au participat peste 200 de cadre didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar românesc, teoreticieni de marcă ai transdisciplinarităţii, specialişti în ştiinţele educaţiei, reprezentanţi ai societăţii civile, ai partidelor politice şi ai asociaţiilor de părinţi. Colocviul s-a desfăşurat sub patronajul ştiinţific al academicianului Basarab Nicolescu, preşedintele fondator al CIRET („Centrul Internaţional de Cercetări şi Studii Transdisciplinare”, cu sediul la Paris). În urma lucrărilor prezentate în cadrul colocviului şi a dezbaterilor din plenul său, participaţii au decis, în unanimitate, să adopte următoarea Declaraţie:

 

1. Există azi, în România o comunitate semnificativă, direct interesată de aplicarea metodologiei transdisciplinare în educaţie, aşa cum a fost ea definită conceptual şi consacrată pe plan internaţional de către CIRET. Această comunitate este formată din teoreticieni ai transdisciplinarităţii, specialişti în ştiinţele educaţiei, conceptori de curriculum, profesori practicieni, părinţi şi elevi.
 

2. În ultimii ani, s-au derulat în universităţile şi şcolile din România numeroase proiecte şi experimente didactice transdisciplinare, cu puternic impact ştiinţific şi social, care ar putea constitui oricând consistente exemple de bună practică ale aplicării metodologiei transdisciplinare în educaţie. A se vedea programele desfăşurate la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (şcoala doctorală „Paradigma europeană”, prin cursurile doctorale şi doctoratele în transdisciplinaritate conduse de Acad. Prof. Basarab Nicolescu) şi la Universitatea Tehnică din Cluj (platforma de mecatronică), experimentele didactice de la Colegiul Naţional „Moise Nicoară” din Arad, apariţia unei reviste bilingve (română-engleză), on-line, de educaţie transdisciplinară pentru învăţământul preuniversitar – „Revista T”, apariţia unor numeroase cărţi cu tematică transdisciplinară în cadrul colecţiilor „Ananta” (Editura „Junimea”, Iaşi) şi „Ştiinţă şi Religie” şi „Ştiinţă, Spiritualitate, Societate” (Editura „Curtea Veche”, Bucureşti).
 

3. S-au înfiinţat în România numeroase instituţii şi centre de aplicaţii ale transdisciplinarităţii, de un înalt standard ştiinţific, care promovează metodologia transdisciplinarităţii, consacrată de CIRET: Institutul de Studii Transdisciplinare în Ştiinţă, Spiritualitate şi Societate (IT4S) din Bucureşti, Centrul de Studii Transdisciplinare (CST) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Centrul de Intervenţie Psihologică şi Transdisciplinară al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Centrul „Economy, Transdisciplinarity, Cognition ” (ETC) al Universităţii „George Bacovia” din Bacău, Institutul de Studii Pluri-, Inter- şi Transdisciplinare (IPITS) din Sibiu şi Centrul de Aplicaţii Transdisciplinare în Educaţie de la Colegiul Naţional „Moise Nicoară” din Arad. Acestea ar putea oferi o consistentă expertiză pentru o viitoare construcţie curriculară în învăţământul preuniversitar, dacă experienţa lor în domeniu ar fi eficient valorificată. Având în vedere prezenţa activă în educaţie a tuturor acestor resurse instituţionale şi umane, precum şi existenţa unei atitudini pozitive faţă de metodologia transdisciplinară, înţeleasă ca o soluţie sustenabilă pentru educaţia secolului XXI, participanţii la Colocviul Internaţional „Educaţia transdisciplinară în învăţământul preuniversitar”, aduc la cunoştinţa MECTS şi a tuturor celor interesaţi următoarele propuneri:
 

1. Constituirea unui parteneriat instituţional între MECTS, IŞE, CIRET, IT4S şi Colegiul Naţional „Moise Nicoară” din Arad , care să faciliteze aplicarea metodologiei transdisciplinare în educaţie şi să asigure cadru legal al implementării transdisciplinarităţii în învăţământul românesc.
 

2. Constituirea unui grup de lucru (echipe), la nivel naţional, format din teoreticieni ai transdisciplinarităţii, specialişti în ştiinţele educaţiei, psihologi, profesori practicieni, care să elaboreze o strategie a implementării transdisciplinarităţii în învăţământul românesc, să elaboreze un program de formare a profesorilor pentru o predare-învăţare transdisciplinară, un curriculum transdisciplinar, instrumente şi mijloace de evaluare specifice transdisciplinarităţii, spre a putea fi introduse cât mai curând, în mod riguros şi corect, în practica şcolară.
 

3. Accesarea unor fonduri europene, prin programe de tip POSDRU, la nivel naţional, pentru a putea derula programele de formare a profesorilor, de elaborare a curricu lumului şi evaluării transdisciplinare, a manualelor şi auxiliarelor didactice.
 

4. Constituirea unei reţele naţionale de transdisciplinaritate care să cuprindă toate persoanele competente în domeniu, în scopul de a valorifica întreaga resursă umană existentă în România.
 

Participanţii la Colocviul Internaţional „Educaţia transdisciplinară în învăţământul preuniversitar” cer Comitetului de Organizare să transmită MECTS şi mass-mediei prezenta Declaraţie.
 

Arad, 15 noiembrie 2012
În numele Comitetului de Organizare,
Prof. Mirela Mureşan

Declaraţia participanţilor la primul colocviu dedicat educaţiei transdisciplinare în învăţământul preuniversitar din România

One thought on “Declaraţia participanţilor la primul colocviu dedicat educaţiei transdisciplinare în învăţământul preuniversitar din România

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top