status 2.9

(ca prin oglindă)

de Marius-Iulian Stancu

iubitorul să nu uite niciodată: pentru a fi, cuvântul trebuie să se facă trup.

un puzzle din care lipsesc prea multe piese. acesta reprezintă modelul din care se face și se desface firava noastră ființă. nimeni nu știe și nu îl poate completa. nu putem spera decât la momentele [ce capătă rang de eveniment] în care cineva adaugă câteva piese ce îi aparțin la conturul ființei noastre. întregul rămâne în continuare fără sens, doar că acum a devenit ceva mai frumos.

«am citit de patru ori întreaga fenomenologie a spiritului. m-am ambiționat, dar nu am înțeles niciun cuvânt.» [alexandre kojève]. așa începe o aventură filosofică ce se va dovedi definitorie pentru opera de [o] viață a magistrului prin intermediul căruia imperiul rus cucerește franța – ca o mare neînțelegere. exactitatea reprezintă o iluzie înduioșătoare. începând cu socrate, orice mare filosof a trebuit să învețe cum să suporte această unică realitate. un magistru nu încearcă atât să înțeleagă cât să trăiască [în] textul comentat, să locuiască hermeneutic, să seducă textul iubit pentru a-l purta în direcția dorită. o erotizare. și nimeni nu a reușit să lase mai bine semne asupra corpului filosofic [inevitabilul sadism în vederea oricărei plăceri viitoare], cum a făcut-o ultimul filosof al europeiheidegger.

un timp îndelungat petrecut printre teologi te predispune la sado-masochism.

un avantaj deloc neglijabil al faptului de a deveni [aproape] nepublicabil e că manuscrisul rămâne cumva viu întru periferia ființei în care se nevoiește la existență, că se plinește constant [chiar dacă nu în cheia mărețului, vizat fiind semnificativul] până în ziua în care ficțiunea își ia revanșa deplină asupra realității și autorul se plinește la rândul lui sub obrocul nimicirii.

de la marii comentatori putem să înțelegem: nu poți inova decât în cadrul unui exercițiu de locuire hermeneutică, întru care îți faci până la sfârșit [propriul] loc, în cadrul unei opere al cărui sens îți scapă printre degete, care te determină permanent să o iei de la început.

status 2.9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top