Adrian Sângeorzan

Just another Wednesday

by Adrian Sângeorzan translation from Romanian by Caroline Carver & Roxana-Andreea Dragu [MTTLC student] click aici pentru versiunea română     Working a shift means that for 24 hours you become isolated from the rest of the world and even from the rest of your own life, which has to be set aside for a […]

O zi de Miercuri

de Adrian Sângeorzan click here for the English version       Într-o gardă, timp de 24 de ore ești izolat de restul lumii și chiar de cel al propriei tale vieți, care pentru o zi va trebui pusă deoparte. Izolare ce poate fi frustrantă dar și protectoare. De câte ori am vrut să fug de […]

The Grass on the Walls

by Adrian Sângeorzan [USA] translated from Romanian by: Alina -Olimpia Miron pentru versiunea română click aici   We left at the beginning of winter and in two weeks’ time we arrived there. In full summer. I was nine and I suddenly realized that my own concept of time and space was rather crooked, like a […]

Iarba de pe zid

de Adrian Sângeorzan [USA] for the English version click here   Am plecat la începutul iernii şi după două săptămâni am ajuns acolo în plină vară. Aveam nouă ani şi am priceput dintr-o dată că ideea de timp şi spaţiu e aşezată prost în capul meu, ca o fereastră deschisă spre nimic. Nici ai mei […]

Kumari

by Adrian Sângeorzan [USA] for the English version, click here   A început să-mi placă atunci când am văzut-o cum lua sânge bolnavilor. Când îi înţepa cu acul, care părea o prelungire firească a degetelor ei lungi şi subţiri aceştia nu numai că nu se crispau dar mai şi zâmbeau prosteşte, de parcă le-ar fi […]

Kumari

by Adrian Sângeorzan [USA] translated from Romanian by Caroline Carver & Iris Butnariu [MTTLC student] pentru versiunea română click aici                              I started liking her when I saw her taking blood samples from sick people. When she pricked them with the needle which seemed like a natural continuation of her long and thin fingers, not […]

Vise în deşert (2)

 pentru Vise în deşert (1) click aici de Adrian Sângeorzan (USA)  for the English version, click here     Trebuia să facem pe jos prin deşert câte 25 de mile în fiecare zi. Părea cel mai inutil şi mai prostesc marş din lume pentru că nu ducea niciunde. Uneori ne învârteam în cerc pentru că seara ne trezeam […]

Desert Dreams (2)

for Desert Dreams (1) click here   by Adrian Sangeorzan (USA) Translation from Romanian by Caroline Carver, and Iris Butnariu and Andrada Vissarion, MTTLC students   pentru versiunea română click aici          We had to walk 25 miles every day.  It seemed like the most useless and stupidest march in the world because it didn’t go anywhere.  […]

Vise în deşert

  pentru “Vise în deşert (2)” click aici de Adrian Sângeorzan (USA)  for the English version, click here   După prânz a venit mama cu un avocat şi m-au scos pe cauţiune. Mama nu mă mai privea în ochi şi a vorbit foarte puţin cu mine. Din ziua aceea am intrat într-un fel de cuşcă […]

Desert dreams

by Adrian Sangeorzan (USA) Translation from Romanian by Caroline Carver and Iris Butnariu pentru versiunea română click aici    After lunch, Mother came with a lawyer and got me out on bail. She would not meet my eyes and all that I felt was relief at my pending release. From that day forward I entered […]

Scroll to top