D. Iacobescu

Ștefan Bolea: File din „Contraistoria poeziei românești”

[Ed. Aius – ediții critice: D. Iacobescu, „Quasi”, 2014; Iuliu Cezar Săvescu, „Poezii alese”, 2015; Al. T. Stamatiad, „Poezii alese”, 2017] (Studii fantastice) de Oliviu Crâznic Ștefan Bolea (n. 1980) este doctor în filosofie și doctor în filologie, autor de volume de specialitate (Ontologia negaţiei, 2004; Introducere în nihilismul nietzschean, 2012; Existenţialismul astăzi, 2012; Theoria, […]

Scroll to top