Liviu Ștefan Dunca

Reabilitarea [2]

de Liviu Ștefan Dunca [prima parte a acestui text poate fi citită aici] Când a fost însă începutul morții mele? Pot spune că în doar primii cinșpe ani ai vieții mele am fost viu. Atunci, fiind un sportiv desăvârșit, mi-am antrenat trupul pentru a face față acelor zeci de ani de trândăvie și pentru a […]

Marele Louis

 [o continuare a romanului „Străinul” al lui Albert Camus] de Liviu Ștefan Dunca Flancat de doi jandarmi Louis a trecut prin mulțimea adunată în piață îndreptându-se spre eșafod. Nu-l deranjau nicidecum huiduielile, nicidecum. Avea o privire încremenită sau dacă îl studiem puțin mai atent putem spune că e chiar distrată, furată de cine știe ce. […]

Pe malurile Tamisei [2]

de Liviu Ștefan Dunca Lumea cu toată slava ei, cu toată strălucirea ei nu se îndrepta nicidecum spre fericirea veșnică pe care o propovăduiau lupii, ci mai degrabă spre o moarte iminentă, spre un haos planetar. Ahtiat după putere, după slavă, lupul cel mare, președintele țării, a format o armată înfricoșătoare cu care a pornit să […]

Pe malurile Tamisei [1]

de Liviu Ștefan Dunca  Și tot pământul s-a minunat mergând după fiară; și s-au închinat fiarei zicând: Cine este asemenea fiarei și cine poate să se lupte cu ea? Apocalipsa 13/3,4             Un fenomen bizar s-a petrecut la un institut de cercetări din Anglia. Aceștia făceau de mult timp anumite experimente pe un lup sălbatic. Cu […]

moartea unui mare artist

  de Liviu Ștefan Dunca După ce stabili locul unde se afla inima își fixase țeava pistolului și trase. Se auzi pocnitura, ecolul ei și Vincent căzu la pământ. Ciorile din lanul de grâu, speriate de pocnitură, se risipiră haotic în văzduh. Nu murise, pesemne nu nimerise bine. Cu ultimele puteri ce le avea se târâse […]

Patru cadre din viața și moartea pictorului Amedeo Modigliani 

de Liviu Ștefan Dunca              În primul cadru este surprins Amedeo pe străzile din Montmartre. Pe cap purta o pălărie de paie prin găurelele căreia răzbătea soarele tare de august și proiecta pe chipul tânărului artist mici puncte de lumină. Îți dădea o impresie de ceva magic, mai ales ochii săi sclipitori în care se […]

pentru  J. M. Basquiat

un artist al avangardei NewYork-eze din anii ’80, care a murit la 28 de ani răpus de droguri de Liviu Ștefan Dunca Samo își târa picioarele pe străzile metropolei. Mașinile treceau razant pe lângă el. Cu un picior pe trotuar și cu unul pe șosea părea că șchiopătează, părea că e vreunul din cerșetorii orașului, […]

Scroll to top