Rodica Bretin

Explozia din Halifax

de Rodica Bretin  – A fost o zi în care a îngheţat iadul, a spus Raven. Halifax, 6 decembrie 1917. Era într-o marţi şi… … Iadul era în cer, pe pământ, în ape. N-aveai unde să fugi, să te ascunzi. Însă încercam, ferindu-mă de sfărâmături, una cu cortegiul umbrelor năuce, mânată de aceeaşi spaimă. Iar […]

Trezeşte-te, Ewan!

de Rodica Bretin Când s-a deschis uşa, tobele spaimei îmi bubuiau sub tâmple, năucindu-mă. Nu la fel de mult ca vederea gardianului ce se întorsese singur. Ceva a zburat spre mine dinspre umbra decupată în dreptul uşii: cămaşă, pantaloni şi sacou cu ecusonul Global Vortex. – Îmbracă-te!

Götterdämmerung

de Rodica Bretin Noi suntem Timpul. Clepsidra prin care se scurge nisipul erelor. Suntem trei, suntem una. Suntem ursitoarele Nordului şi ţesem destinele omeneşti. Pe scenă, Nornele îşi împleteau vocile – tonalităţi diferite, aceeaşi partitură. Trei penelope răsucind fuse din care porneau firele ce aveau să ţeasă tapiseria existenţei. Iar când firele ursitoarelor or să […]

Duel în catedrală

de Rodica Bretin  Lorena nu venise încă. Din uşă, am cuprins cu privirea rândurile de bănci, crucifixul, statuile de sfinţi, marile candelabre, pe cei câţiva enoriaşi aşteptând înaintea Confesionalului. Nu mai intrasem într-o catedrală de… treisprezece ani? Am uitat cât de înalte pot fi ogivele, cât de adânci bolţile unde stăruia un întuneric etern; în […]

Porţi vesta, locotenente?

de Rodica Bretin              Tăcere. Afară, nimic nu părea să tulbure tihna miezului de noapte. Şi totuşi, ceva se schimbase: liniştea devenise ostilă, ameninţătoare. Doi paşi până la fereastră, o privire strecurată după faldurile draperiei. Maşina poliţiei rămăsese acolo, în stradă, însă oamenii locotenentului Eric Norton avea capetele lăsate pe spătare, ca şi cum ar […]

„Amurgul elkilor” sau recuperarea ancestralului

de Mircea Doreanu Povestirile Rodicăi Bretin nu se hrănesc numai din revărsări de evenimente, din suspansul aventurii, ci şi din atmosfera de lirism în care autoarea înfăşoară o istorie simplă, nesofisticată. Metafora domină, o metaforă situată nu atât la nivelul verbului, cât la acela al structurii stilistice de ansamblu. Tensiunea povestirilor se naşte din acţiunea […]

Lumea noastră cea de toate zilele

de Rodica Bretin Ştim totul. Ce n-am aflat încă, e prea complicat, demodat sau nu ne interesează. Dar am găsit, oare, adevăratele răspunsuri? Sau ne este frică de ceea ce se ascunde în afara fragilei noastre citadele, clădite din co­tidian, convenţional şi ignoranţă?!

Dans cu indienii

de Rodica Bretin              În bibliotecă aveam sute de tomuri îmbrăcate în piele, iar undeva, într-un colţ al unui raft de jos, am dat peste o Biblie Protestantă cu coperţi scorojite de flăcări. Am luat-o cu grijă şi… Mi-am amintit-o nouă, deschisă cu evlavie de McKinney, am văzut aceleaşi mâini, încleştate pe ea, în timp […]

Tigrii visează în culori

de Rodica Bretin          Cu toată aglomeraţia de pe străzi am ajuns cu zece minute mai repede. Aleile Grădinii Zoologice erau pustii. Animalele dormitau, unele la soare, altele în iglourile de ciment ce se voiau vizuini, scorburi, bârloguri… M-am oprit în faţa unor zăbrele: Panthera tigris altaica. Tigrului siberian nu îi plăcea căldura […]

Scroll to top