editorial

Fuck reason!

de Ştefan Bolea   Nu mă regăsesc nici în ateism, nici în religie. Religia (mai ales versiunea creştină) îmi provoacă reacţii de respingere (daimon-ul meu îmi zice de fiecare dată că sigur n-a fost aşa, asta e o minciună) iar ateismul mi se pare vulgar. Aş putea crede într-o religie fără Dumnezeu, ca budismul. Aş […]

As if through the mirror’s mirror: despair, disbelief, hate

by Ştefan Bolea translation from Romanian by Camelia-Aura Barbu [MTTLC student] click aici pentru versiunea română     1.   Hope is a lie. You hope for something you know you will never have. What’s more, it is a subspecies of fear. “Don’t hope and don’t be afraid”= When you hope, you are afraid. You hope […]

Ca prin oglinda oglinzii: deznădejde, necredinţă, ură

de Ştefan Bolea click here for the English version   1.            Speranţa este minciună. Speri ceva ce ştii că n-o să ai niciodată. Mai mult, ea este o subspecie a fricii. „Nu spera şi nu ai teamă” = Când speri, ţi-e frică. Speri ceva ce nu meriţi. Dacă l-ai merita, ar rezulta intrinsec din acţiunea […]

Psihopomp

de Ştefan Bolea   click for the English version / cliquez ici pour la version française   Războiul a început. Sunt sub acoperire. Doar cei care văd celălalt plan îşi pot da seama că port uniforma partidei adverse. Uniforma neomului, a monstrului. (Houellebecq descrie tehnologic ceea ce au schiţat Cioran şi Lautréamont. Numai că tu […]

Psychopomp

by Ştefan Bolea translation from Romanian by Raisa Lambru [MTTLC student] click pentru versiunea română / cliquez ici pour la version française   The war has started. I am undercover. Only those who can see the other side may realize that I’m wearing the enemy’s uniform. The uniform of the non-human, of the monster. (In […]

Psychopompe

par Ştefan Bolea traduit d’anglais en français par Zac Egs   click pentru versiunea română / click for the English version   La guerre a commencé. Je suis sous couverture. Seulement ceux qui peuvent voir l’autre côté peuvent se rendre compte que je porte l’uniforme de l’ennemi. L’uniforme du nonhumain, du monstre. (D’une manière technologique, […]

We Believe in Nothing

by Ştefan Bolea translation from Romanian by Simona Sămulescu [MTTLC student]   click pentru versiunea română   I am more and more inclined to consider that one can believe in nothing. If you are true to yourself you come to realize that almost anything can be destroyed, that almost nothing can withstand total criticism, which […]

Noi nu credem în nimic

de Ştefan Bolea   click for the English version   Tind tot mai mult să consider că nu poţi crede în nimic. Dacă eşti sincer cu tine însuţi, realizezi că aproape orice poate fi distrus, că aproape nimic nu rezistă în faţa unui demers critic total, care îţi lasă în cerul gurii gustul amar al […]

O întâmplare

de Sorin-Mihai Grad   click for the English version   La o conferință de matematică s-a nimerit să discut cu un profesor brazilian originar din Argentina și cu doctoratul făcut în Franța, unul dintre reprezentanții de seamă ai domeniului căruia îi era dedicată întâlnirea, despre literatură și cinema. Printre altele, mi-a povestit că i-au plăcut […]

Something

by Sorin-Mihai Grad   click pentru versiunea română   At a mathematical conference I talked about literature and cinema with a Brazilian professor born in Argentina and with the PhD acquired in France, one of the leading specialists of the research field the meeting was dedicated to. Among othet things, he told me that he […]

Scroll to top