editorial

O întâmplare

de Sorin-Mihai Grad   click for the English version   La o conferință de matematică s-a nimerit să discut cu un profesor brazilian originar din Argentina și cu doctoratul făcut în Franța, unul dintre reprezentanții de seamă ai domeniului căruia îi era dedicată întâlnirea, despre literatură și cinema. Printre altele, mi-a povestit că i-au plăcut […]

Something

by Sorin-Mihai Grad   click pentru versiunea română   At a mathematical conference I talked about literature and cinema with a Brazilian professor born in Argentina and with the PhD acquired in France, one of the leading specialists of the research field the meeting was dedicated to. Among othet things, he told me that he […]

The Nazism of the weak

de Ştefan Bolea translation from Romanian by Alina-Olimpia Miron   click aici pentru versiunea română   The strong must be protected from the weak. [Friedrich Nietzsche]   Just like the Nazis were trying to create super-humans, thus marginalizing the weak, now we’re witnessing the reverse: the creation of sub-humans and the assassination of the strong. […]

Nazismul celor slabi

de Ştefan Bolea click here for the English version   Cei puternici trebuie protejaţi împotriva celor slabi. [Friedrich Nietzsche]   La fel cum naziştii încercau să fabrice supraoameni, marginalizându-i pe cei slabi, acum se doreşte fabricarea suboamenilor şi asasinarea celor puternici. Subomul sau noul om (termenii sunt echivalenţi) este ignorant, incult, lipsit de inteligenţă dar […]

Vremuri

de Sorin-Mihai Grad Au trecut mai mult de doi ani de când am dedicat secțiunea „invitat” a e-revistei noastre unui proaspăt debutant. Acum o facem iar, fără să fi avut intenția să reînnodăm firul. Ne-a convins cartea cu care Aleksandar Stoicovici s-a aruncat în literatura română și abia apoi ne-am dat seama că n-am mai […]

Vino şi vezi [Trei cavaleri ai apocalipsei în lectura celui de-al patrulea]

de Ştefan Bolea click here for the English version     Editura Herg Benet deschide un capitol in incitant în literatura română post–post–decembristă (atât de post –, încât poate n-ar trebui să mai numim 1989 anul zero al istoriei noastre, ci 2010!). Cu apariţii avangardiste şi nonconformiste în poezie şi virtuale romane cult, editura, care […]

Come and See [Three Apocalipse Knights in the Reading of the Fourth]

by Ştefan Bolea translated by Oana Popovici click aici pentru versiunea română   The Herg Benet Publishing House opens an exciting chapter in the post-post-December Romanian literature (so post-, that maybe we should stop referring to 1989 as being our zero historical year, and decide upon 2010 instead!). Taking pride in its avant-garde and nonconformist […]

Writer’s block [followed by writer’s rush & final block]

de Ştefan Bolea click here for the English version clique aqui para ver a versão em português   Ajunsesem la un punct mort. Reîncepusem să preţuiesc virtuţile anului –1. Neautenticitate patentă. Forţa gravitaţională excesivă a melancoliei. Aerul greu, spiritul greu, acedia ca un coşciug. O traumă idioată mânca din mine ca un vierme gras din […]

Writer’s block [followed by writer’s rush & final block]

by Ştefan Bolea translated by Oana Popovici click aici pentru versiunea română clique aqui para ver a versão em português   I had reached a dead end. I had commenced to cherish the virtues of the year – 1 again. The conspicuous apocrypha. The exorbitant gravitational force of melancholy. The stuffy atmosphere, the burdening spirit, […]

O bloqueio do escritor [seguido pelo tumulto do escritor & pelo bloqueio final]

por Ştefan Bolea tradução de Oana Popovici click aici pentru versiunea română click here for the English version   Tinha chegado a um beco sem saída. Tinha recomeçado a prezar as virtudes do ano – 1. A falta patente de autenticidade. A melancolia com a sua excessiva força da gravidade. O ar pesado, o espírito […]

Scroll to top