critică

Veronica şi Cătălina

[conferinţă prezentată la Sesiunea de comunicări ştiinţifice, Focşani, 6 noiembrie 1989] (restitutio) de Amita Bhose Mitologia indiană ne povesteşte dragostea cuplului veşnic tânăr Krsna şi Radha. Păstorul Krsna îi trimitea chemări de dragoste prinţesei Radha prin melodia flautului. Femeia tânără, căsătorită cu un bărbat în vârstă, venea în crâng prin întuneric, ignorând atât obstacolele naturale, […]

O abordare transdisciplinară a operei lui Vintilă Horia

[Crăciunescu, Pompiliu, Vintilă Horia: translittérature et réalité, Éd. l’Homme indivis, 2008, 230 p] de Petrişor Militaru Având experienţa de cercetător şi profesor la Universitatea „Jean Monet” de Saint-Étienne (1997-2001), actualmente conferenţiar doctor la Universitatea de Vest din Timişoara, Pompiliu Crăciunescu este, de asemenea, cercetător în cadrul Centrului Naţional de Studii „Mihai Eminescu” şi membru activ […]

Valurile criticii americane moderne

de Ioana Repciuc Direcţiile cele mai importante pe care le-a urmat, în general, demersul critic american sunt susţinute de acel spirit pozitivist pe care nu l-a putut depăşi, cu care se împleteşte orice viziune interpretativă. Această eternă nuanţă empiristă şi pozitivistă a criticii americane se datorează fundamentării empiriste a culturii americane, aplecarea către ştiinţificizare şi […]

Întoarcerea la postmodernism

[Radu Părpăuţă – Până la Dumnezeu şi încă…, EgoPHobia #25] (egOPHob) de Patrick Călinescu Deşi nimeni nu ştie, cu precizie, ce e postmodernismul, el este, cu siguranţă, mai viu ca niciodată şi, surprinzător poate, mai împrăştiat în nenumărate definiţii ca oricând. Deşi toţi au fost de acord, într-un fel sau altul, că postmodernismul trebuie să […]

Mic tratat de cosmogonie adamică şi de escatologie evică

[Alexandru Potcoavă – Cum începe povestea, EgoPHobia #24] (egOPHob) de Patrick Călinescu De multe ori, simplitatea eludează. Paradoxal, ea poate deveni un obstacol în calea interpretării. Cu cât un text este mai simplu scris, cu atât critica se strecoară în miezul său cu mai mare greutate. Cuvintele obişnuite, folosite într-un registru familiar, în loc să […]

Instincte asumate

[Ştefan Bolea – Noaptea instinctelor, editura Brumar, 2009] de Sorin-Mihai Grad Ştefan Bolea a scris zece volume de versuri înainte de Război civil, debutul său oficial, urmat de o abţinere aproape totală de la poezie care părea că va ţine destui ani. Din fericire au fost doar trei, iar ce a venit după ei a […]

India în cultura lui Eminescu

[Conferinţă ţinută sub titlul Influenţa indiană asupra lui Eminescu, Festivalul de poezie de la Iaşi,  27 octombrie 1972] (restitutio) de Amita Bhose Înrudirea gândirii eminesciene cu filozofia indiană a fost semnalată pentru prima oară în 1889 de către un gazetar craiovean, Gheorghe D. Pencioiu, care a sesizat izvorul imaginii cosmogonice din Scrisoarea I într-o traducere […]

Polițist, adjectiv: eseu despre articolul nehotărât al legii

de S. Oliver Polițist, Adjectiv nu e genul de film care să-ți flateze direct inteligența. Porumboiu nu-ți oferă ocazia să anticipezi următoarea mișcare sau finalul, nu-ți face cu ochiul, complice, nu se bagă cu tine în seamă, nu!, el își vede de treaba lui plecând de la premisa că și tu, spectator, adjectiv, ți-o faci […]

O prezenţă absentă, Po(i)etul

[Introducere în lirica pneumatică a lui Traianus] de Igor Ursenco MEMENTO: „Ce-i invizibil e măreţ, Să nu uiţi, doamnă Poezie, Cin’te citeşte nu te ştie, Cine te uită – n-are preţ” [Traianus, „Cîntec de padiŞah”] S-a întîmplat în activitatea mea de critică literară de întîmpinare, ca la un moment dat – solicitat de circumstanţe pînă […]

Muzeul de la Sibiel – Simbolismul naiv religios

[Giovanni Ruggeri, Icoanele pe sticlă din Sibiel. Muzeu Pr. Zosim Oancea, traducere de Camelia Chifu, Città Aperta, 2008] de Ştefan Bolea Înainte de toate, vreau să menţionez că nu sunt religios (chiar din contră). Dar religia sublimată în artă are o valoare excepţională. Chiar dacă ar constitui doar o valoare arheologică, în sensul nietzschean al […]

Scroll to top