Lucia Dărămuş

Mη εpiqύmei ̉αdύnata

de Lucia Dărămuş   Să nu doreşti imposibilul spune o vorbă a vechilor greci – Mη εpiqύmei ̉αdύnata – care, se pare, s-a ţinut de Biblia Vulgata Blaj 1760-1761 (Biblia Petru Pavel Aron) timp de 243 de ani. Fără îndoială, apariţia acesteia în varianta ei tipărită este un act de cultură. Cele 6000 de pagini […]

Vocabularul latin creştin, fundament pentru un nou tip de limbaj

de Lucia Dărămuş Motto: Linqua interpres est animi. (Limba este tălmaciul sufletului.) – Horatius Literatura latină, nu e nevoie de nici o demonstraţie, se cunoaşte, prin toate genurile pe care le dezvoltă, stă la baza literaturii de astăzi. Practic ceea ce avem astăzi nu constituie o noutate – Nihil novi sub sole – De asemenea, […]

Medicină şi Filosofie în Antichitatea Greco-Latină

de Lucia Dărămuş În toată antichitatea greacă, şi nu numai, medicina este strîns legată de şcolile filosofice ale momentului. Fenomenul este unul mult mai amplu şi complex, implicînd atît factorul economic, cît şi pe cel istoric, explicîndu-se nu doar prin ceea ce s-a numit la un moment dat miracolul grec.

Măștile lui Eros

de Lucia Dărămuş Desigur că amploarea biografiilor moderne cu privire la feţele culturale ale erosului depăşesc orice joc imaginativ, pasiunea descărnată pentru un asemenea subiect tulbură cele mai ascunse coarde ale sufletului. Desigur că amploarea biografiilor moderne cu privire la feţele culturale ale erosului depăşesc orice joc imaginativ, pasiunea descărnată pentru un asemenea subiect tulbură […]

Limba ca element de structurare a tiparului de gîndire european

de Lucia Dărămuş Cel mai intim element care dă unitate, care conferă unitate Europei, dar mult mai adînc întregii ființe umane, este limba în sens generic și în mod particular, pentru unitatea structurală a Europei, este limba latină. Desigur, dacă e să ne gîndim la bază, ceea ce putem identifica, ceea ce trebuie luat în […]

Despre religie în era globalizării

de Lucia Dărămuş Apărută la editura ”Fundaţiei pentru studii europene”, cartea Religia în era globalizării, autor Andrei Marga, face suportul unor studii temeinice asupra religiei astăzi, asupra evoluţiei acesteia în timp. Ideile cărţii îşi găsesc fundamente în conceptele despre religie aşa cum apar la filosofi, la psihanalişti, la teoreticieni pe diferite domenii. Pentru a sublinia […]

Raţiune şi ştiinţă -dialog european-

de Lucia Dărămuş Într-o societate căreia, parcă, îi lipseşte busola, apariţia cărţii Dialectica secularizării era de aşteptat, aceasta propunând un dialog între religie şi ştiinţă, dialog susţinut de Jürgen Habermas şi Joseph Ratzinger. Cartea, scoasă la editura Apostrof, este însoţită de o introducere consistentă a profesorului Andrei Marga, prelegerile fiind în traducerea Deliei Marga.

Scroll to top