EgoPHobia #37

O zi de Miercuri

de Adrian Sângeorzan click here for the English version       Într-o gardă, timp de 24 de ore ești izolat de restul lumii și chiar de cel al propriei tale vieți, care pentru o zi va trebui pusă deoparte. Izolare ce poate fi frustrantă dar și protectoare. De câte ori am vrut să fug de […]

Howl [Applause to Allan Ginsberg]

by Robert Fenhagen click aici pentru versiunea română     A neighborhood dog is howling a mournful song—I wish I had a stone to harmonize.   Sitting alone, drinking from a beer in which a dead fly floated; a beer in which  I might drown, too,  I   feel  lonely, but alive; even though I don’t […]

Urlet [aplauze pentru Allan Gingsberg]

de Robert Fenhagen traducere de Raisa Lambru [masterand MTTLC] click here for the English version       Un caine de prin cartier isi urla cantecul jelitor – imi doresc sa fi avut o piatra ca sa ma armonizez cu el. Stand singur, band dintr-o bere in care pluteste o musca moarta; o bere in care […]

Sărutul poneiului

de Carmen Firan click here for the English version   În anumite azile de bătrâni din America o dată pe lună este adus un ponei. Bătrânii sunt scoşi în curtea sau grădina instituţiei, unii în cărucioare, alţii susţinuţi de o asistentă socială cumsecade, curat îmbrăcaţi, bine hrăniţi şi cu medicamentele luate la ore fixe, deşi […]

The kiss of the pony

by Carmen Firan translation from Romanian by Dorothy McCarthy & Cristina Baciu [MTTLC student] click aici pentru versiunea română     In certain American nursing homes for the elderly, a pony is brought in once a month. The elderly are taken outside in the yard or garden of the institution, some are carried in wheelchairs, […]

Misoginia infantilă a lui Gran Autor

de Patrick Călinescu traducere de Raisa Lambru [masterandă MTTLC] click here for the English version / cliquez ici pour la version française     „Dormiţi, Stăpâne?” „Nu. De ce?” „Acel codoş pe care l-aţi chemat ieri a venit într-un final la dumneavoastră.” „Cheamă-l înăuntru.” „Desigur, Stăpâne.” Prin urmare, acel codoş, pe care îl menţionase servitorul […]

L’infantile misogynie de Gran Autor

de Patrick Călinescu traduit d’anglais en français par Zac Egs click here for the English version / click aici pentru versiunea română     « Dormez-vous, Maître ? » « Non. Pourquoi ? » « Ce proxénète, que vous avez demandé pour hier, est finalement venu vous voir ». « Faites-le donc entrer ». « Que je veux, Maître ». « Et le proxénète, de […]

The Infantile Misogyny of Gran Autor

by Patrick Călinescu click aici pentru versiunea română / cliquez ici pour la version française   “Are you sleeping, Master?”   “No. Why?”   “That woman owner, whom you sent for yesterday, has finally come to see you.”   “Send him in then.”   “That I will, Master.”  

Fuga din SoPo (Sudul Puterii)

de Valery Oisteanu traducere de Simona Sămulescu [masterandă MTTLC] click here for the English version     Furia lui Sandy în Orașul Lumânărilor. Note din timpul detenției în regim celular pe perioada inundației.   Imediat dupa 20:30, luni, 29 octombrie 2012, eram la telefon cu unchiul Morris din Princeton, N.J; tocmai îmi spunea cum s-a […]

Escape from SoPo (South of Power)

by Valery Oisteanu click aici pentru versiunea română   The wrath of Sandy in the City of Candles. Notes on solitary confinement during the deluge   Shortly after 8.30 p.m. on Monday, Oct. 29, 2012, I was on the phone with my Uncle Morris in Princeton, N.J.; he was just telling me how he had […]

Scroll to top