EgoPHobia #38

The Coin

by Gorun Manolescu translation from Romanian by Camelia-Aura Barbu [MTTLC student] click aici pentru versiunea română     I walked into a tavern. Actually a bar. Somewhere underground. After a boring day. A symphony of lights. Of those that spin constantly. With different colours and shades. Flashes that make you dizzy. I sat down right […]

Moneda

de Gorun Manolescu click here for the English version   Am intrat într-o cârciumă. De fapt un bar. Undeva la subsol. După o zi plictisitoare. O orgă de lumini ameţitoare. Din cele care se rotesc constant. Cu diverse culori şi nuanţe. Fleşuri care te aiuresc. M-am aşezat chiar la bar. Am cerut ceva. O vodcă, […]

45 seconds

by Ion Buzu translation from Romanian by Raisa Lambru click aici pentru versiunea română   It was almost midnight when Max woke up the moment his brother entered the room. They were showing a movie on the TV, Max thought it was directed by Tarkovski and he had decided to watch it but he fell […]

45 de secunde

de Ion Buzu click here for the English version                                                                                                 Era aproape de doișpe noaptea şi Max se trezi atunci cînd intrase fratele său în cameră. La TV rula un film, Max credea că este de Tarkovski, se hotărîse să-l vadă, însă a adormit.   Trezit, Max îşi luă sprayul de graffiti din ascunzătoare, ieşi […]

poems by Michael Heller

presented by Raluca Tanasescu click aici pentru versiunea română   MICHAEL HELLER (b. 1937) is an American objectivist poet, of Jewish and Romanian origins, who has published over twenty volumes of poetry, essays and memoirs. His newest book is This Constellation Is A Name: Collected Poems 1965-2010. Other recent works include: Eschaton (2009), a book […]

poeme de Michael Heller

traducere & prezentare de Raluca Tanasescu click here for the English version   MICHAEL HELLER (n. 1937) este un poet american obiectivist, cu origini evreiești și românești, care a publicat peste douăzeci de volume de poezie, eseuri și memorii. Cel mai recent volum al său este This Constellation Is A Name: Collected Poems 1965-2010. Printre volumele […]

Moartea unei prinţese înaripate

de Lucian-Dragoş Bogdan     1. Planeta   – Domnul doreşte un transport ieftin şi comod? Jonnerul care îl asaltase imediat ce păşise afară din astroport era pipernicit, mergând puţin aplecat în faţă – în modul slugarnic al celor obişnuiţi să li se poruncească. Capul ras era alungit şi avea un bot mic, fără nas, […]

Mutarea

de Alex M. Pruteanu traducere: Zenovia Popa click here for the English version   L-am visat pe Gepetto și păpușile lui imposibile cu părțile corpului în creștere, cioplite din diferiți bușteni găsiți de vecini. Sforile uneia dintre marionete se încurcaseră, și creatura de lemn stătea suspendată într-o poziție instabilă, ciudată, macabră cu un picior în […]

Moving Through

by Alex M. Pruteanu click aici pentru versiunea română     I dreamed of Gepetto and his impossible puppets with their growing body parts, carved out of stray logs found by neighbours. The strings to one of his marionettes had become tangled, and the wooden creature was suspended in an unstable, weird, macabre pose with […]

Scroll to top